Šķīrējtiesas lieta par strīdu starp "Putoksnis" akcionāriem

01.01.2013 Šķīrējtiesas lieta par strīdu starp "Putoksnis" akcionāriem

Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja privātā kapitāla fonda "LitCapital I" pārvaldītāju unikālā šķīrējtiesas procesā pret pārējiem tā ieguldījumu sabiedrības UAB "Putoksnis" akcionāriem.

Sabiedrības iepriekšējie akcionāri bija uzsākuši tiesvedību ar mērķi atgūt kontroli pār uzņēmumu pēc tam, kad tas atlaba no maksātnespējas riska pateicoties "LitCapital I" veiktajiem ieguldījumiem.

Fonds "LitCapital I" tika nodibināts sadarbībā ar Eiropas Investīciju fondu "Jeremie" iniciatīvas ietvaros, un tā mērķis ir ieguldīt Lietuvas privātuzņēmējdarbības attīstībā.