TGS Baltic konsultēja Ekonomikas Ministriju saistībā ar 16,05% akciju iegādi AS “Conexus Baltic Grid” no SIA “ITERA Latvija”

04.01.2018 TGS Baltic konsultēja Ekonomikas Ministriju saistībā ar 16,05% akciju iegādi AS “Conexus Baltic Grid” no SIA “ITERA Latvija”

TGS Baltic konsultēja Ekonomikas Ministriju saistībā ar Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS “Augstsprieguma tīkls” 16,05% akciju iegādi dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatorā AS “Conexus Baltic Grid” no SIA “ITERA Latvija”.

2017.gada 19.decembra sēdē valdība pieņēma lēmumu, ka valsts iegādāsies arī SIA “ITERA Latvija” piederošos 16,05% Inčukalna pazemes gāzes krātuves operatora AS “Conexus Baltic Grid” akciju. Saskaņā ar šo lēmumu Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) 2017. gada 27. decembrī pabeidza darījumu ar SIA “ITERA Latvija” (Itera) par tai piederošo 16,05% dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) akciju iegādi.

Tādējādi, Latvijas valstij pašlaik kopumā pieder 34,36% Conexus akciju, jo 2017. gada 15. decembrī AST pabeidza darījumu ar Uniper par 18,31% Conexus akciju iegādi.

Pamatojoties uz atbildīgo institūciju un piesaistīto neatkarīgo konsultantu veikto vērtējumu un atzinumiem, valdība secināja, ka Conexus akciju iegāde ir svarīgs valsts enerģētiskās neatkarības un drošības jautājums. Vienlaikus, iegādājoties Inčukalna pazemes gāzes krātuves operatora akcijas, valsts mērķis ir turpināt virzību uz Baltijas valstu un Somijas reģionālā gāzes tirgus izveidošanu līdz 2020. gadam.

Valdības definēto mērķi pilnībā būs iespējams sasniegt, nodrošinot arī attiecīgas infrastruktūras attīstību (Igaunijas-Somijas starpsavienojumu - Balticconnector un Lietuvas-Polijas starpsavienojumu - GIPL), panākot augstu tirgus efektivitāti un vienlīdzīgu konkurenci, kā arī nodrošinot dabasgāzes cenu izlīdzināšanos ar Centrāleiropu. Vienlaikus Conexus akciju iegāde ir Latvijas valstij ekonomiski izdevīgs darījums, ņemot vērā novērtējumu, kas veikts atbilstoši starptautiski atzītajām vērtēšanas metodēm.

Savukārt lēmums par Conexus 16,05% akciju iegādi tieši AST īpašumā pieņemts, ņemot vērā AST īpašo pieredzi enerģijas pārvades aktīvu pārvaldībā un infrastruktūras ekspluatācijā. Akciju iegāde sniegs arī papildu iespējas AST elektroenerģijas apgādes drošības nodrošināšanā, jo dabasgāze kā tiek izmantota kurināmais Rīgas termoelektrostacijās, kuras ir visa reģiona apgādes drošībai nozīmīgs elektroenerģijas ražošanas avots periodos, kad ir augsts siltuma un elektrības pieprasījums, bet ūdens pietece Daugavā nav pietiekama, lai elektroenerģijas pieprasījumu segtu ar hidroelektrostacijām.

2016. gadā, Saeimai atbalstot grozījumus Enerģētikas likumā, tika pieņemts lēmums par dabasgāzes tirgus atvēršanu brīvai konkurencei 2017. gada 3. aprīlī. Vienlaikus tika noteikts, ka līdz tirgus atvēršanai vertikāli integrētajam uzņēmumam AS “Latvijas Gāze” ir pienākums izveidot divas juridiski neatkarīgas sabiedrības – vienu, kas pildīs pārvades sistēmas operatora un uzglabāšanas sistēmas operatora pienākumus, un otru, kas īstenos dabasgāzes sadales sistēmas operatora un tirgotāja funkcijas. Līdz ar to 2017. gada sākumā tika izveidota AS “Conexus Baltic Grid”, no AS “Latvijas Gāze” nodalot dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas infrastruktūru, t.i. Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un tai piederošo pārvades cauruļvadu infrastruktūru.

Tāpat Enerģētikas likumā noteikts, ka līdz 2017. gada 31. decembrim Conexus ir jābūt juridiski neatkarīgam no dabasgāzes apgādes komersantiem, kas nodarbojas ar dabasgāzes tirdzniecību un sadali. Līdz ar to Conexus kā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora lielākajiem akcionāriem, kuri ir iesaistīti arī dabasgāzes tirdzniecībā un dabasgāzes ieguvē (t.i., PAS Gazprom, SIA Itera Latvija un Uniper Ruhrgas International GmbH), līdz šā gada 31. decembrim bija jāpārdod sev piederošās akcijas. Likumā šāda prasība tika iekļauta, lai nostiprinātu dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora neatkarību un novērstu iespēju, ka kāds no Conexus akcionāriem nonāk interešu konfliktā un var tikt turēts aizdomās par iespējamo ieinteresētību ierobežot pārvades sistēmas operatora neitralitāti pret visiem dabasgāzes tirgus dalībniekiem.

Likumā tika paredzētas valsts pirmpirkuma tiesības uz vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatora akcijām, dabasgāzes pārvades sistēmu vai jebkādu tās daļu, un gāzes krātuvēm vai jebkādu to daļu. Ņemot vērā paredzamo akcionāru maiņu un valsts intereses, 2016. gadā valdība sāka izvērtēt iespēju iegādāties Conexus, uzdodot konsultantam Deloitte izvērtēt iespējamos scenārijus saistībā ar Conexus akcijām. Pamatojoties uz sākotnējā vērtējuma rezultātiem, Ministru kabinets atbalstīja sarunu turpināšanu ar Conexus akcionāriem par iespējamo gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora kapitāldaļu iegādes darījumu. Lai atbalstītu valdības darbu, tika parakstīts līgums ar konsultantu konsorciju viena no pasaules vadošajiem finanšu konsultantiem Rothschild vadībā. Konsorcijā ietilpst arī Porta Finance, Deloitte un advokātu birojs TGS Baltic.

Līdz AST darījumiem par Itera un Uniper piederošo Conexus akciju iegādi, AS “Conexus Baltic Grid” un AS “Latvijas gāze” bija kopēji lielākie īpašnieki, proti, Krievijas Gazprom (34,1%), pastarpināti Eiropas investīciju banku veidotais Marguerite Fund (29,1%), Vācijas Uniper Ruhrgas International GmbH (18,3%) un Itera Latvija (16%).

Par šo pašu tēmu:

http://www.ast.lv/lat/par_ast/aktualitates/7750-as-augstsprieguma-tikls-ir-iegadajusies-as-conexus-baltic-grid-kapitaldalas

https://www.leta.lv/home/important/C11C4164-E9FA-4420-B5D1-2B074C1EB6EC/

AS “Conexus Baltic Grid” ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā. Sabiedrība sadarbojas ar dabasgāzes tirgotājiem Baltijas jūras reģionā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajiem dabasgāzes pārvades sistēmu pakalpojumu tarifiem. Sabiedrība pārvalda vienu no modernākajām dabasgāzes krātuvēm Eiropā — Inčukalna pazemes gāzes krātuvi, kas ir nozīmīgs stratēģiskais objekts visā Baltijas jūras reģionā.

AS “Augstsprieguma tīkls” ir neatkarīgs elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas īsteno pārvades sistēmas operatīvo vadību, kā arī nodrošina drošu un stabilu elektroenerģijas pārvadi. AS “Augstsprieguma tīkls” darbība aizsākās 1939. gadā. Visas sabiedrības akcijas pieder Latvijas valstij, un to turētāja ir Finanšu ministrija. Atbilstoši Enerģētikas likuma nosacījumiem elektroenerģijas pārvades sistēma nav atsavināma.

TGS Baltic juridiskie konsultanti Ekonomikas ministrijai kā Rothschild vadītā konsorcija daļa:

TGS Baltic nodrošināja juridisko palīdzību kā Rothschild vadītā konsorcija daļa.

TGS Baltijas juristu komandu vadīja partneris Marius Matonis, partnere Andra Rubene un zvērināts advokāts Nauris Grigals.

Par enerģētikas likuma aspektiem konsultēja partnere Linda Štrause un zvērināta advokāte Māra Stabulniece.

Par valsts atbalsta regulējuma aspektiem konsultēja zvērināta advokāte Māra Stabulniece.

Komandas sastāvā ietilpa arī zvērināta advokāta palīdze Aija Kreicberga, juriste Jekaterina Anohina, jurists Raivis Znotiņš, jurists Rūdolfs Vilsons  un jurists Reinis Grunte.

TGS Baltic  ir pilna servisa komerctiesību advokātu birojs Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, kurā apvienojušies vairāk nekā 140 juristi visā Baltijā. http://tgsbaltic.com/lv/