TGS Baltic konsultēja Ekonomikas Ministriju saistībā ar 18,31% akciju iegādi AS “Conexus Baltic Grid” no Uniper Ruhrgas International GmbH

29.12.2017 TGS Baltic konsultēja Ekonomikas Ministriju saistībā ar 18,31% akciju iegādi AS “Conexus Baltic Grid” no Uniper Ruhrgas International GmbH

TGS Baltic konsultēja Ekonomikas Ministriju saistībā ar Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS “Augstsprieguma tīkls” 18,31% akciju iegādi dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatorā AS “Conexus Baltic Grid” no Vācijas enerģētikas sabiedrības Uniper Ruhrgas International GmbH. 

Valdība pieņēma lēmumu no Uniper Ruhrgas International GmbH iegādāties tai piederošos 18,31% Inčukalna pazemes gāzes krātuves operatora AS “Conexus Baltic Grid” akciju. Saskaņā ar šo lēmumu Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) 2017. gada 15. decembrī pabeidza darījumu ar Vācijas enerģētikas sabiedrību Uniper Ruhrgas International GmbH (Uniper) par tai piederošo 18,31% dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operator AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) akciju iegādi. 

Pamatojoties uz atbildīgo institūciju un piesaistīto neatkarīgo konsultantu veikto vērtējumu un atzinumiem, valdība secināja, ka Conexus akciju iegāde ir svarīgs valsts enerģētiskās neatkarības un drošības jautājums. Vienlaikus, iegādājoties Inčukalna pazemes gāzes krātuves operatora akcijas, valsts mērķis ir turpināt virzību uz Baltijas valstu un Somijas reģionālā gāzes tirgus izveidošanu līdz 2020. gadam. 

Valdības definēto mērķi pilnībā būs iespējams sasniegt, nodrošinot arī attiecīgas infrastruktūras attīstību (Igaunijas-Somijas starpsavienojumu – Balticconnector un Lietuvas-Polijas starpsavienojumu - GIPL), panākot augstu tirgus efektivitāti un vienlīdzīgu konkurenci, kā arī nodrošinot dabasgāzes cenu izlīdzināšanos ar Centrāleiropu. Vienlaikus Conexus akciju iegāde ir Latvijas valstij ekonomiski izdevīgs darījums, ņemot vērā novērtējumu, kas veikts atbilstoši starptautiski atzītajām vērtēšanas metodēm. 

Lēmums par Conexus 18,31% akciju iegādi tieši AST īpašumā pieņemts, ņemot vērā AST īpašo pieredzi enerģijas pārvades aktīvu pārvaldībā un infrastruktūras ekspluatācijā. Akciju iegāde sniegs arī papildu iespējas AST elektroenerģijas apgādes drošības nodrošināšanā. 

2016. gadā, Saeimai atbalstot grozījumus Enerģētikas likumā, tika pieņemts lēmums par dabasgāzes tirgus atvēršanu brīvai konkurencei 2017. gada 3. aprīlī. Vienlaikus tika noteikts, ka līdz tirgus atvēršanai vertikāli integrētajam uzņēmumam AS “Latvijas Gāze ir pienākums izveidot divas juridiski neatkarīgas sabiedrības – vienu, kas pildīs pārvades sistēmas operatora un uzglabāšanas sistēmas operatora pienākumus, un otru, kas īstenos dabasgāzes sadales sistēmas operatora un tirgotāja funkcijas. Līdz ar to 2017. gada sākumā tika izveidota AS “Conexus Baltic Grid”, no AS “Latvijas Gāze” nodalot dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas infrastruktūru, t.i. Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un tai piederošo pārvades cauruļvadu infrastruktūru. 

Tāpat Enerģētikas likumā noteikts, ka līdz 2017. gada 31. decembrim Conexus ir jābūt juridiski neatkarīgam no dabasgāzes apgādes komersantiem, kas nodarbojas ar dabasgāzes tirdzniecību un sadali. Līdz ar to Conexus kā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora lielākajiem akcionāriem, kuri ir iesaistīti arī dabasgāzes tirdzniecībā un dabasgāzes ieguvē (t.i., PAS “Gazprom”, SIA “Itera Latvija” un Uniper), līdz šā gada 31. decembrim ir jāpārdod sev piederošās akcijas. 

Līdz AST darījumam par Uniper piederošo Conexus akciju iegādi, AS “Conexus Baltic Grid” un AS “Latvijas gāze” bija kopēji lielākie īpašnieki, proti, Krievijas Gazprom (34,1%), pastarpināti Eiropas investīciju banku veidotais Marguerite Fund (29,1%), Vācijas Uniper Ruhrgas International GmbH (18,3%) un Itera Latvija (16%). 

Par šo pašu tēmu:

AS “Conexus Baltic Gridir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā. Sabiedrība sadarbojas ar dabasgāzes tirgotājiem Baltijas jūras reģionā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajiem dabasgāzes pārvades sistēmu pakalpojumu tarifiem. Sabiedrība pārvalda vienu no modernākajām dabasgāzes krātuvēm Eiropā — Inčukalna pazemes gāzes krātuvi, kas ir nozīmīgs stratēģiskais objekts visā Baltijas jūras reģionā. 

AS “Augstsprieguma tīkls” ir neatkarīgs elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas īsteno pārvades sistēmas operatīvo vadību, kā arī nodrošina drošu un stabilu elektroenerģijas pārvadi. AS “Augstsprieguma tīkls” darbība aizsākās 1939. gadā. Visas sabiedrības akcijas pieder Latvijas valstij, un to turētāja ir Finanšu ministrija. Atbilstoši Enerģētikas likuma nosacījumiem elektroenerģijas pārvades sistēma nav atsavināma.

TGS Baltic juridiskie konsultanti Ekonomikas ministrijai kā Rothschild vadītā konsorcija daļa:

TGS Baltic nodrošināja juridisko palīdzību kā Rothschild vadītā konsorcija daļa.

TGS Baltijas juristu komandu vadīja partneris Marius Matonis, partnere Andra Rubene un zvērināts advokāts Nauris Grigals.

Par enerģētikas likuma aspektiem konsultēja partnere Linda Štrause un zvērināta advokāte Māra Stabulniece.

Par valsts atbalsta un konkurences regulējuma aspektiem konsultēja zvērināta advokāte Māra Stabulniece.

Komandas sastāvā ietilpa arī zvērināta advokāta palīdze Aija Kreicberga, juriste Jekaterina Anohina, jurists Raivis Znotiņš, jurists Rūdolfs Vilsons  un jurists Reinis Grunte.

TGS Baltic  ir pilna servisa komerctiesību advokātu birojs Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, kurā apvienojušies vairāk nekā 140 juristi visā Baltijā. http://tgsbaltic.com/lv/