TGS Baltic Latvija un Igaunija sniedza juridisko atbalstu globālajiem koordinatoriem un vērtspapīru emisijas organizatoriem saistībā ar vadošās inženierkomunikāciju un atjaunojamo energoresursu sabiedrības Baltijā AB “Ignitis grupe” 20,000,000 akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO)

29.10.2020 TGS Baltic Latvija un Igaunija sniedza juridisko atbalstu globālajiem koordinatoriem un vērtspapīru emisijas organizatoriem saistībā ar vadošās inženierkomunikāciju un atjaunojamo energoresursu sabiedrības Baltijā AB “Ignitis grupe” 20,000,000 akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO)

TGS Baltic Latvija un Igaunija sniedza juridisko atbalstu globālajiem koordinatoriem un vērtspapīru emisijas organizatoriem saistībā ar vadošās inženierkomunikāciju un atjaunojamo energoresursu sabiedrības Baltijā AB “Ignitis grupe” 20,000,000 akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO), kā ietvaros sabiedrība piesaistīja kapitālu 450 miljonu euro apmērā.

TGS Baltic Latvija un Igaunija sniedza juridisko atbalstu globālajiem koordinatoriem un vērtspapīru emisijas organizatoriem saistībā ar vadošās inženierkomunikāciju un atjaunojamo energoresursu sabiedrības Baltijā AB “Ignitis grupe” 20,000,000 akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO), kā ietvaros sabiedrība piesaistīja kapitālu 450 miljonu euro apmērā.

2020. gadā TGS Baltic konsultēja globālos koordinatorus un vērtspapīru emisijas organizatorus Morgan Stanley & Co. International plc, J. P. Morgan Securities plc, UBS Europe SE, Swedbank AB (sadarbībā ar Kepler Cheuvreux S.A.) un BofA Securities Europe SA.

AB “Ignitis grupe”, starptautiska enerģētikas sabiedrība un viena no lielākajām enerģētikas grupām Baltijā, no 2020. gada 21. septembra līdz 2020. gada 1. oktobrim publiskajā piedāvājumā piedāvāja iegādāties sabiedrības parastās akcijas un globālos depozitāros sertifikātus par cenu diapazonā no EUR 22.50 līdz EUR 28.00. 2020. gada 2. oktobrī sabiedrība paziņoja, ka galīgā cena par akciju vai to atspoguļojošo sertifikātu ir EUR 22.50, un sabiedrības bruto ieņēmumi no 20,000,000 (divdesmit miljoni) parasto akciju IPO ir EUR 450 miljoni. 2020. gada 7. oktobrī AB “Ignitis grupe” akcijas tika iekļautas tirdzniecībā Nasdaq Vilnius Stock Exchange un London Stock Exchange plc.

TGS Baltic komanda:

Vērtspapīru emisijas organizatorus darījumā attiecībā uz Latviju pārstāvēja TGS Baltic Latvija partneri Andra Rubene, Linda Štrause, Nauris Grigals, vecākais jurists Raivis Znotiņš, juristi Reinis Grunte, Toms Tīdemanis, Rūdolfs Vilsons un jurista palīgs Anete Neretniece, bet attiecībā uz Igauniju – TGS Baltic Igaunija vadošais partneris Sander Kärson un vecākais jurists Olger Kaelep.

AB “Ignitis grupe” kopā ar tās tieši un netieši kontrolētajām meitas sabiedrībām ir vadošais inženierkomunikāciju un atjaunojamo energoresursu koncerns Baltijā. Koncerna sabiedrības ražo, izplata un piegādā enerģiju, kā arī sniedz citus enerģētikas pakalpojumus. Tā galvenās darbības jomas ir elektroenerģijas un gāzes sadales tīklu darbības nodrošināšana un zaļās ražošanas portfeļa pārvalde un attīstīšana. Koncerns arī pārvalda stratēģiski svarīgus elastīgās ražošanas aktīvus un nodrošina klientu apkalpošanu un risinājumus, tostarp elektroenerģijas un gāzes piegādes, saules, e-mobilitātes, uzlabotas enerģijas efektivitātes un inovatīvus enerģijas risinājumus mājsaimniecībām un komersantiem. Koncerns darbojas Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Polijā un Somijā un izvērtē iespējas enerģētikas jomā citās valstīs. Koncerna četri galvenie komercdarbības virzieni enerģētikas jomā ir: tīkli, zaļā ražošana, elastīgā ražošana, kā arī klienti un risinājumi. http://www.ignitisgrupe.lt

TGS Baltic ir pilna servisa biznesa advokātu birojs Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, kurā strādā vairāk nekā 150 juristu visā Baltijā. http://tgsbaltic.com/

Vairāk informācijas atradīsiet: https://www.ignitisgrupe.lt/ipo