TGS Baltic nodrošināja juridisko atbalstu, AS DNB banka grupai pārņemot ieķīlātos aktīvus vairāk nekā 15 miljonu euro vērtībā

17.05.2017 TGS Baltic nodrošināja juridisko atbalstu, AS DNB banka grupai pārņemot ieķīlātos aktīvus vairāk nekā 15 miljonu euro vērtībā

TGS Baltic tiesvedības komanda sniedza pilna spektra juridisko palīdzību AS DNB banka un tās grupas sabiedrībām AS DNB banka parādnieka maksātnespējas procesā un ar to saistītajās tiesvedībās, kā rezultātā daļēji tika dzēsti AS DNB banka prasījumi un AS DNB banka grupas sabiedrība pārņēma izsniegtā kredīta nodrošināšanai ieķīlātos nekustamos īpašumus vairāk nekā 15 miljonu euro vērtībā.

 

Sniegtie juridiskie pakalpojumi ietvēra bankas un tās grupas sabiedrību pārstāvību tiesvedībās pret parādnieku, parādnieka dalībniekiem un pārstāvjiem, maksātnespējas procesa administratoru un citiem parādnieka kreditoriem. Juridiskās palīdzības ietvaros bankai un tās grupas sabiedrībām tāpat tika sniegts atbalsts ieķīlāto aktīvu pārņemšanas procesā un nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos.

TGS Baltic tiesvedības komandu vadīja vadošais partneris Ivars Grunte un juridisko atbalstu sniedza TGS Baltic zvērināti advokāti Nauris Grigals un Andis Pauniņš.