TGS Baltic panāca, ka apelācijas instances tiesa noraida VAS Privatizācijas aģentūras prasību par zaudējumu atlīdzību pret AS Grindeks akcionāriem par summu EUR 1 903 294,80

02.05.2019 TGS Baltic panāca, ka apelācijas instances tiesa noraida VAS Privatizācijas aģentūras prasību par zaudējumu atlīdzību pret AS Grindeks akcionāriem par summu EUR 1 903 294,80

TGS Baltic veiksmīgi aizstāvēja AS Grindeks akcionāru, panākot, ka apelācijas instances tiesa noraida VAS Privatizācijas aģentūras (Privatizācijas aģentūra) prasību par zaudējumu atlīdzību pret akcionāriem par summu EUR 1 903 294,80, ko, kā to nesekmīgi apgalvoja prasītājs, izraisīja obligātā atpirkuma piedāvājuma neizpilde. 

TGS Baltic veiksmīgi aizstāvēja AS Grindeks akcionāru, panākot, ka apelācijas instances tiesa noraida VAS Privatizācijas aģentūras (Privatizācijas aģentūra) prasību par zaudējumu atlīdzību pret akcionāriem par summu EUR 1 903 294,80, ko, kā to nesekmīgi apgalvoja prasītājs, izraisīja obligātā atpirkuma piedāvājuma neizpilde. Patiesībā VAS Privatizācijas aģentūra vispār nebija prasījusi atpirkt tai piederošās AS Grindeks obligātā akciju atpirkšanas pienākuma izpildes procesa ceļā. Savukārt aģentūra pārdeva šis akcijas pēc saviem ieskatiem, izvēloties to pārdošanai atbilstošāko procesu, ievērojot piemērojamos likumus un tiesību aktus.

Apelācijas instances tiesas nolēmumu var pārsūdzēt augstākās tiesas senātā.

2019. gada 3. aprīlī apelācijas instances tiesa pieņēma lēmumu par VAS Privatizācijas aģentūras zaudējumu atlīdzināšanas prasības noraidīšanu un piedzina no VAS Privatizācijas aģentūrais kompensēt abiem akcionāriem ar lietas vešanu saistītos izdevumus.

TGS Baltic vadošais partneris Ivars Grunte pārstāvēja akcionāru. TGS Baltic partneris Nauris Grigals arī konsultēja šajā jautājumā.

AS Grindeks ir starptautisks, vertikāli integrēts farmācijas uzņēmums Baltijas valstīs ar vēsturi, kas sniedzas līdz pat 1946. gadam.

Grindeks akcijas tiek kotētas biržas Nasdaq Riga Oficiālajā sarakstā.

Papildu informāciju angliski atradīsiet: https://grindeks.lv/lv/uznemums/par-grindeks/