TGS Baltic pārstāvēja Latvijas paklāju nomas pakalpojumu sniedzēju SIA “Tepix”, tai pārdodot savu paklāju nomas pakalpojumu biznesu SIA “Lindstrom”.

28.10.2020 TGS Baltic pārstāvēja Latvijas paklāju nomas pakalpojumu sniedzēju SIA “Tepix”, tai pārdodot savu paklāju nomas pakalpojumu biznesu SIA “Lindstrom”.

TGS Baltic pārstāvēja Latvijas paklāju nomas pakalpojumu sniedzēju SIA “Tepix”, tai pārdodot savu paklāju nomas pakalpojumu biznesu Eiropas vadošās tekstilpakalpojumu grupas – Lindström grupas – sabiedrībai SIA “Lindstrom”.

2020. gada 12. maijā TGS Baltic palīdzēja Latvijas sabiedrībai SIA “Tepix” noslēgt līgumu ar Eiropas vadošās tekstilpakalpojumu grupas – Lindström grupas – sabiedrību Latvijā SIA “Lindstrom” par SIA “Tepix” paklāju nomas biznesa pārdošanu. Kopš 2020. gada 1. jūlija SIA “Tepix” paklāju nomas biznesu pārņēma SIA “Lindstrom”.

Paklāju nomas pakalpojumu sniedzējs SIA “Tepix”, kas bija iemantojis klientu uzticību ar elastīgu un uz klientu vērstu pieeju, nodeva savus klientus SIA “Lindstrom”, kura turpināja pārņemto klientu apkalpošanu no sava jaunā servisa centra, kas aprīkots ar modernām iekārtām ar maksimālu procesu automatizāciju.

TGS Baltic nodrošināja SIA “Tepix” interešu pārstāvību, izstrādājot darījuma dokumentus, piedaloties darījuma pārrunās, noslēdzot darījumu un nodrošinot tā izpildi.

TGS Baltic komanda:

SIA “Tepix” darījumā pārstāvēja TGS Baltic partnere Andra Rubene, nodrošinot visu nepieciešamo atbalstu.

TGS Baltic ir pilna servisa biznesa advokātu birojs Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, kurā strādā vairāk nekā 150 juristu visā Baltijā. http://tgsbaltic.com/