TGS Baltic sekmīgi pārstāv Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju lietā par trešo personu piekļuvi gāzes infrastruktūrai Latvijā

15.02.2016 TGS Baltic sekmīgi pārstāv Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju lietā par trešo personu piekļuvi gāzes infrastruktūrai Latvijā

Administratīvā apgabaltiesa izbeidza tiesvedību administratīvajā lietā, kas ierosināta pēc AS “Latvijas Gāze” pieteikuma par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pieņemtajiem dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumiem un Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumiem. 

Tiesas lēmums nozīmē, ka regulatora izdotie noteikumi kā normatīvie akti ir spēkā pilnā apmērā un AS “Latvijas Gāze” ir jānodrošina trešo personu brīva piekļuve gāzes infrastruktūrai, tai skaitā, ja tiek transportēta dabasgāze no alternatīviem avotiem ārpus Latvijas.

2015.gada 10.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome apstiprināja AS “Latvijas Gāze” dabasgāzes sistēmas lietošanas noteikumus, kā arī AS “Latvijas Gāze” Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumus. Regulatora pienākums apstiprināt šādus noteikumus izriet no Enerģētikas likuma 15.panta septītās daļas, savukārt AS “Latvijas Gāze” kā sistēmas operatora pienākums nodrošināt trešo personu piekļuvi gāzes infrastruktūrai paredzēts Enerģētikas likuma 42.1panta trešajā daļā un ieviests pamatojoties uz Eiropas Savienības regulējumu, kas paredz gāzes tirgus atvēršanu. AS “Latvijas Gāze” ieskatā regulators, pieņemot noteikumus, pārkāpis savu kompetenci, tāpēc noteikumi prettiesiski nodrošina trešo personu piekļuvi tās infrastruktūrai, tādējādi aizskarot privatizācijas līgumos garantētās ekskluzīvās dabasgāzes tirdzniecības tiesības.

2015.gada 17.novembrī pirmās instances tiesa nolēma piemērot pagaidu aizsardzības līdzekļa piemērošanu lietā, tomēr pēc Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas blakus sūdzības Augstākā tiesa lēmumu atcēla un noraidīja AS “Latvijas Gāze” lūgumu par pagaidu aizsardzības līdzekļa piemērošanu. Tāpat Augstākā tiesa pievienojās regulatora viedoklim, ka gāzes infrastruktūras lietošanas noteikumi ir nevis administratīvi, bet normatīvi akti un to tiesiskuma kontroli var īstenot tikai Satversmes tiesa.

Juridisko atbalstu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai lietā sniedza, kā arī tiesvedībā pārstāvēja TGS Baltic partnere, zvērināta advokāte Linda Štrause un zvērināta advokāta palīdze Māra Stabulniece.