TGS Baltic sniedz juridisko palīdzību noziedzīgo nodarījumu nodokļu jomā

31.12.2018 TGS Baltic sniedz juridisko palīdzību noziedzīgo nodarījumu nodokļu jomā

Laika posmā no 2018. -2020. gadam tiek sniegta juridiskā palīdzība kriminālprocesā, kurā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un tam sekojošu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju apsūdzēti vairāku saistītu uzņēmumu valdes locekļi un grāmatvedis. Apsūdzība citstarp ir balstīta uz apsvērumu, ka vairāku saistītu uzņēmumu starpā ir bijuši noslēgti vairāki fiktīvi līgumi, kādu esības rezultātā ir veikts ar uzņēmuma ienākumu nodokli apliekamās bāzes samazinājums.

Tiesībsargājošajām iestādēm tika sagatavots un iesniegts skaidrojums par preču zīmola izveidošanas tradīcijām un dokumentu noformēšanu, kā arī par zīmolā ietilpstošo preču zīmju reģistrācijas datu pareizo interpretāciju un reģistrācijas procesa īpatnībām atkarībā no reģistrācijas teritorijas un piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.