TGS Baltic sniedz juridisku atbalstu Expobank AS Finanšu instrumentu tirgus direktīvas 2014/65/EU (MiFID II) ieviešanas procesā bankas darbībā

22.11.2017 TGS Baltic sniedz juridisku atbalstu Expobank AS Finanšu instrumentu tirgus direktīvas 2014/65/EU (MiFID II) ieviešanas procesā bankas darbībā

TGS Baltic sniedz juridisku atbalstu Expobank AS Finanšu instrumentu tirgus direktīvas 2014/65/EU (MiFID II) ieviešanas procesā bankas darbībā.

MiFID II jaunā regulējuma ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā mērķis ir veicināt ieguldītāju interešu aizsardzību, ņemot vērā attīstību finanšu instrumentu tirdzniecības jomā, piemēram, ienāk pilnīgi jauni tirgus dalībnieku tipi, gan attīstās tehnoloģijas. Tāpat MiFID II mērķis ir nodrošināt finanšu tirgus caurspīdīgumu, paredzot tirgus dalībniekiem  jaunus pienākumu publicēt datus un  sniegt ziņojumus par veiktajiem darījumiem ar finanšu instrumentiem.

Eiropas Komisija šā gada 31. martā ir publicējusi 29 otrā līmeņa tiesību aktus, kas ir saistīti ar MiFID II ieviešanu. Lielākā daļa no tiesību aktiem ir regulas, tāpēc tieši piemērojami, savukārt MIFID II tiks ieviesta ar grozījumiem Finanšu instrumentu tirgus likumā. MiFID II un ar to saistītie otrā līmeņa tiesību akti stāsies spēkā no 2018. gada 3. janvāra un būs saistoši kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus.