TGS Baltic veiksmīgi pārstāvēja Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, kura rīkojās Latvijas Republikas vārdā

18.11.2014 TGS Baltic veiksmīgi pārstāvēja Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, kura rīkojās Latvijas Republikas vārdā

Ivars Grunte, Linda Štrause, Inese Hazenfusa, Māris Liguts, Matīss RostoksTGS Baltic sadarbībā ar Freshfields Bruckhaus Deringer LLP veiksmīgi pārstāvēja Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, kura rīkojās Latvijas Republikas vārdā, saistībā ar Bryn Services Ltd.

iesniegto prasību pret Latvijas Republiku, pamatojoties uz Latvijas Republikas valdības un Šveices Konfederācijas Federālās Padomes 1992. gada 22. decembra līgumu par ieguldījumu veicināšanu un to abpusēju aizsardzību Starptautiskās Šķīrējtiesas procesā.