TGS Baltic veiksmīgi pārstāvēja Latvijas Antidopinga biroju Sporta arbitrāžas tiesā.

29.06.2020 TGS Baltic veiksmīgi pārstāvēja Latvijas Antidopinga biroju Sporta arbitrāžas tiesā.

TGS Baltic Partnere, Agnese Hartpenga pārstāvēja Latvijas Antidopinga biroju Sporta Arbitrāžas tiesā, lietā CAS2019/A/6328.

TGS Baltic Partnere, Agnese Hartpenga pārstāvēja Latvijas Antidopinga biroju Sporta Arbitrāžas tiesā, lietā CAS2019/A/6328.

Latvijas pauerliftinga sportiste 2018. gadā tika diskvalificēta uz četriem gadiem, pamatojoties uz Latvijas Pauerliftinga federācijas disciplinārās komisijas lēmumu. Viņa tika atzīta par vainīgu Pasaules Antidopinga kodeksa noteikumu pārkāpšanā.

Uzklausot arī  TGS Baltic advokātes argumentus, 17. jūnijā Sporta Arbitrāžas tiesa nolēma, ka tai nav jurisdikcijas izskatīt sportistes iesniegto apelāciju.

Latvijas Antidopinga birojs (nacionālā antidopinga organizācija) ir starptautiski zināma kā LAT-NADO, kas atbilstoši Sporta likumam cita starpā veic dopinga kontroli un antidopinga noteikumu pārkāpumu pārbaudi un izmeklēšanu, nodrošina kompetento antidopinga institūciju pieņemto lēmumu izpildi, kā arī īsteno izglītojošus un pētnieciskus pasākumus antidopinga jomā.