TGS Baltic veiksmīgi pārstāvēja maksātnespējīgo SIA Viesis 2

18.06.2019 TGS Baltic veiksmīgi pārstāvēja maksātnespējīgo SIA Viesis 2

TGS Baltic veiksmīgi pārstāvēja maksātnespējīgo SIA Viesis 2, piedzenot zaudējumus EUR 1,786,655.54 apmērā solidāri no tās bijušajiem valdes locekļiem, lai nodrošinātu sabiedrības iespējas segt kreditoru prasījumus.

TGS Baltic veiksmīgi pārstāvēja maksātnespējīgo SIA Viesis 2 apelācijas instances tiesā, piedzenot zaudējumus EUR 1,786,655.54 apmērā solidāri no tās bijušajiem valdes locekļiem, lai nodrošinātu sabiedrības kreditoru prasījumu un maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanu.

Spriedums nav galīgs. Apelācijas instances tiesas nolēmumu var pārsūdzēt augstākās tiesas senātā. SIA Viesis 2 valdes locekļi ir iesnieguši kasācijas sūdzību.

2019. gada 15. maijā apelācijas instances tiesa apmierināja maksātnespējīgās SIA Viesis 2 prasību par zaudējumu piedziņu. Tiesa arī nosprieda piedzīt solidāri no SIA Viesis 2 bijušajiem valdes locekļiem zaudējumus EUR 1,786,655.54 apmērā, piemērojot likumiskos procentus 6% gadā no neatmaksātās pamatparāda summas, kā arī piedzīt valsts nodevu un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus.

TGS Baltic partneris Nauris Grigals un vecākais jurists Raivis Znotiņš pārstāvēja maksātnespējīgo SIA Viesis 2.