Uzņēmumu grupas "Orion securities" iekšēja padziļināta izpēte

01.01.2013 Uzņēmumu grupas "Orion securities" iekšēja padziļināta izpēte

Advokātu birojs "TGS Baltic" veica uzņēmumu grupas "Orion securities" (lielākā nebanku finanšu uzņēmumu grupa Lietuvā) padziļinātu pārbaudi, lai identificētu potenciālos uzņēmējdarbības riskus un izvērtētu, vai uzņēmuma dokumentācijas un saimnieciskās darbības procedūra atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Papildu ierastā kārtībā veiktajai padziļinātajai pārbaudei mēs detalizēti izpētījām saimnieciskās darbības un iekšējās kontroles procesus, kā arī analizējām klientiem sniegto pakalpojumu nodrošināšanas procesu. Mēs atjauninājām ar pakalpojumu nodrošināšanu saistīto dokumentāciju, sagatavojām rekomendācijas pakalpojumu sniegšanas kārtības pārveidošanai, kā arī ierosinājām uzlabot iekšējās kontroles procesus.