Darījumi un atzinības

Darījumi un atzinības

Pārlūkojiet mūsu darījumus un lietas

Filtrēt informāciju darījumu un lietu datubāzē

 • 01.01.2013

  "Litgrid" – īpaši sarežģītu strīdu atrisināšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru "Litgrid" vairākos īpaši sarežģītos strīdos par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (PIS) peļņu, publiskā iepirkuma strīdos saistībā ar uzstādīšanas un modernizācijas pakalpojumu iepirkumu elektriskā starpsavienojuma "NordBalt" izveidei ar Zviedriju, kā arī strīdos ar zemes īpašniekiem par servitūtiem.

 • 01.01.2013

  Ingnalinas atomelektrostacija – veiksmīgi atrisināts publiskā iepirkuma strīds

  Advokātu birojs "TGS Baltic" izveidoja publisko iepirkumu juridisko praksi, veiksmīgi aizstāvot Ingalinas atomelektrostaciju Augstākajā tiesā strīdā ar darbuzņēmēju, kurš prasīja klientam maksāt 9000 reižu lielāku maksu nekā sākotnēji bija noteikts līgumā.

 • 01.01.2013

  Strīds starp "Ventus–Nafta" un "Gelvybė"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja "PKN Orlen" meitas sabiedrību retā komercstrīdā, kurā mūsu klients – jauns degvielas uzpildes staciju tīkla "Ventus–Nafta" franšīzes īpašnieks – tika apsūdzēts kaitējuma nodarīšanā preču franšīzes tiesību izmantotājam, ieviešot tirgū jaunas "Orlen" preču zīmes pēc iepriekšējā franšīzes īpašnieka iegādes.

 • 01.01.2013

  Šķīrējtiesas lieta par strīdu starp "Putoksnis" akcionāriem

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja privātā kapitāla fonda "LitCapital I" pārvaldītāju unikālā šķīrējtiesas procesā pret pārējiem tā ieguldījumu sabiedrības UAB "Putoksnis" akcionāriem.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Apstrīdēts vēja ģeneratoru parku būvniecības tiesiskums – UAB "Naujoji energija"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja UAB "Naujoji energia" (40MW vēja ģeneratoru parku attīstītājs Lietuvas Republikā) civilstrīdā par vēja ģeneratoru parka būvniecības likumīgumu, kas izcēlās saistībā ar aizdomām par piemērojamo tiesību aktu pārkāpumu vēja ģeneratoru parkam paredzētās izbūves teritorijas detālplānojuma apstiprināšanas procesā, kā arī par to, ka vēja ģeneratoru parka būvatļauja tikusi apstiprināta, pārkāpjot piemērojamo tiesisko regulējumu.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Izmaiņas likumdošanā saistībā ar Eiropas dzelzceļa projektu "Rail Baltica"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja Lietuvas dzelzceļa uzņēmumu AB "Lietuvos geležinkeliai" un tā uzdevumā sastādīja likumprojektus, kurus bija nepieciešams pieņemt, lai pienācīgi īstenotu 1,5 miljardus eiro vērto "Rail Baltica" projektu.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  AB "AviaAM leasing" akciju sākotnējais publiskais piedāvājums

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja vadošo pārvaldnieku "ING securities S.A." un konsultantu "Rubicon partners corporate finance S.A." par sabiedrības AB "AviaAM leasing" (starptautiska aviācijas holdingsabiedrība) akciju sākotnējo piedāvājumu investoriem Polijā un tās akciju pieņemšanu kotēšanai Polijas regulētajā tirgū (Varšavas fondu biržā).

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Lietuvas stividoru kompāniju asociācijas pārstāvība saistībā ar Eiropas Komisijas īstenoto izmeklēšanu

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja Lietuvas stividoru kompāniju asociāciju Eiropas Komisijas ierosinātajā pārkāpuma procedūrā, kura tika veikta ar mērķi izmeklēt aizdomas par nelikumīgu brīvas uzņēmējdarbības ierobežošanu, kas potenciāli pāraugtu nepieciešamībā ieviest sarežģītas izmaiņas likumdošanā, lai saskaņotu ES un vietējos tiesību aktus un aizsargātu pašreizējo ostas aprīkojuma īrnieku tiesisko paļāvību.

 • 01.01.2013

  Konsultācijas par dalību liela mēroga valstij piederoša loģistikas centra būvniecībā un darbības vadībā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja uzņēmumu "VPA real estate" par attīstības projektu, kuru plānots īstenot vienā no lielākajiem loģistikas centriem Klaipēdas Valsts jūras ostas apkaimē. Šī lieta ietvēra pārrunas par "VPA Real Estate" privātīpašumā esoša zemes gabala iegādi, vienlaikus nodibinot partnerību par jaunu ceļu izbūvi uz šo zemes gabalu.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Apdrošināšanas sabiedrība "CNA insurance company Ltd" pārstāvība

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja apdrošināšanas sabiedrību "CNA insurance company Ltd" (Apvienotā Karaliste) juridiskajās attiecībās ar pārvadātāju, kurš tika turēts aizdomās par kravas zaudējumu (treilera nozagšanu), nespējot izpildīt "maksimālas rūpības" prasības.

 • 01.01.2013

  Uzņēmuma "CMA CGM" pārstāvība tiesvedībā un konsultācijas korporatīvo tiesību jomā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja "CMA CGM" (pasaulē trešā lielākā un Francijā ievērojamākā konteineru pārvadājumu grupa) korporatīvajos un strīdu atrisināšanas jautājumos saistībā ar darba tiesībām.

 • 01.01.2013

  Nodokļu konsultāciju pakalpojumi uzņēmumam "Kimberly Clark" saistībā ar saimnieciskās darbības strukturēšanu Baltijas valstīs

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja personiskās higiēnas preču ražotāju "Kimberly Clark" Lietuvas, Latvijas un Igaunijas nodokļu un regulējuma jautājumos saistībā ar uzņēmuma saimnieciskās darbības paplašināšanu Baltijas valstīs.

 • 01.01.2013

  Nodokļu konsultācijas Japānas lielākajai bankai "Bank of Tokyo Mitsubishi"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" sniedza nodokļu konsultācijas saistībā ar Japānas lielākās bankas "Bank of Tokyo Mitsubishi" pastāvīgas pārstāvniecības nodibināšanu.

 • 01.01.2013

  Nodokļu konsultācijas uzņēmumu grupas struktūras reorganizācijas procesā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" sniedza nodokļu konsultācijas Igaunijas "Buromaailm" ("Office World") lielveikalu ķēdes operatoram "Infotark" par piemērotāko nodokļu struktūru saistībā ar īpašumtiesību nodošanu Lietuvā, vienlaikus reorganizējot uzņēmumu grupas darbību Baltijas valstīs.

 • 01.01.2013

  Strīds pārrobežu PVN samaksas jautājumā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja "Klaipedos nafta" (mūsdienīga naftas termināļa pārvaldītājs un 700 miljonus vērtā šķidrinātās dabasgāzes attīstības projekta attīstītājs) strīdā ar piesaistīto pakalpojumu sniedzēju saistībā par PVN samaksas pārrobežu jautājumiem.

 • 01.01.2013

  Nodokļu konsultācijas saistībā ar holdingsabiedrības nodibināšanu

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja lielāko farmācijas preču izplatītāju Baltijā "Tamro" nodokļu jautājumos, lai noteiktu piemērotāko jurisdikciju holdingsabiedrības dibināšanai Baltijas valstīs. Mūsu biroja juristi veica Lietuvas, Latvijas un Igaunijas nodokļu un korporatīvo tiesību vides salīdzinošo analīzi ar mērķi sniegt visu trīs jurisdikciju visaptverošu salīdzinājumu, lai pieņemtu informētu lēmumu par to, kura jurisdikcija vislabāk atbilst klienta interesēm.

 • 01.01.2013

  Nodokļu konsultācijas medicīnas centriem "Northway"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" sniedza nodokļu konsultācijas "Northway" (viena no lielākajām privātajām medicīnas sabiedrībām, kas piedāvā visaptverošus medicīnas, dienas ķirurģijas un rehabilitācijas pakalpojumus Lietuvā) par rēķinu izrakstīšanu, PVN, ienākuma nodokli un citiem nodokļu jautājumiem.

 • 01.01.2013

  Nodokļu konsultācijas uzņēmumam "Oy Karl Fazer"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja "Oy Karl Fazer" par pierādījumiem, kas apliecina pastāvīga nodibinājuma pastāvēšanas faktu Lietuvā, kā arī nodokļu jautājumiem, kas saistīti ar saimniecisko darbību īstenojošu tirdzniecības nodaļu darbības attīstību.

 • 01.01.2013

  Nodokļu strīds par PVN un akcīzes nodokļa piemērošanu petrolejas produktiem

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja vienu no Lietuvas lielākajiem naftas produktu tirdzniecības uzņēmumiem saistībā ar Valsts Nodokļu inspekcijas izvirzīto nodokļu samaksas prasījumu (akcīzes nodoklis un PVN), kura apmērs pārsniedza 4,3 miljonus eiro.

 • 01.01.2013

  Uzņēmuma "Sanitas" mazākuma akcionāru līdzdalības samazināšanas procedūra

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja vienu no lielākajiem Kanādas farmācijas uzņēmumiem "Valeant pharmaceuticals international Inc.

  Vairāk