Darījumi un atzinības

Darījumi un atzinības

Pārlūkojiet mūsu darījumus un lietas

Filtrēt informāciju darījumu un lietu datubāzē

 • 01.01.2012

  Ekskluzīvais pakalpojumu līgums par konkrētas zāļu aktīvās vielas izstrādi un klīnisko pētījumu nodrošināšanu

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja klientu un sastādīja tam ekskluzīvu pakalpojumu līguma projektu par zāļu aktīvās vielas izstrādi un klīnisko pētījumu nodrošināšanu, kas tika noslēgts ar vienu no lielākajiem biotehnoloģiju centriem Spānijā. Mūsu birojs pārstāvēja klientu pārrunās par šā līguma noslēgšanu.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  Jaunu tehnoloģiju kopīga pētniecība un attīstīšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja vairākas Lietuvas Republikas ministrijas par kopējās pētniecības un attīstības līgumiem nanotehnoloģiju un veselības aprūpes jomā.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  Jaunu tehnoloģiju kopīga attīstīšana – AB "Pieno zvaigzdes"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja AB "Pieno zvaigzdes" (viens no lielākajiem piena produktu ražotājiem un eksportētājiem Lietuvā) par jauno tehnoloģiju lietojumu piena produktu ražošanā.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  Konsultācijas Eiropas Investīciju bankai par valsts atbalstu un ES struktūrfondu finansējuma izmantošanu

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja Eiropas Investīciju banku valsts atbalsta jautājumos un ES struktūrfonda finansējuma izmantošanu saistībā ar finanšu inženierijas produktu izstrādi ar mērķi atbalstīt 200 miljonu eiro vērto ilgtspējīgas pilsētvides attīstības iniciatīvu "Jessica" (Vienots Eiropas atbalsts ilgtspējīgām investīcijām pilsētās) projekta ietvaros 2007.–2013. g. plānošanas periodā.

 • 01.01.2012

  ES finanšu inženierijas instrumenta "Jessica" ieviešana Lietuvā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" sastādīja pirmo tipveida līgumu, saskaņā, ar kuru EIB īstenos finanšu inženierijas instrumentu "Jessica", izsniedzot līdzekļus Lietuvas bankām ar mērķi piešķirt aizdevumus privātpersonām, lai tie īstenotu mājokļu un studentu kopmītņu renovācijas programmas.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  Trešās enerģētikas paketes ieviešana par ES iekšējo gāzes un elektrības tirgu Lietuvā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja Lietuvas Republikas Enerģētikas ministriju visos jautājumos, kas bija saistīti ar Trešās enerģētikas paketes ieviešanu Lietuvas elektrības un gāzes sektorā.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  Dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana/saistības ("Viasat world limited")

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja televīzijas sabiedrību "Viasat world limited" un "Viasat AS" (viens no lielākajiem maksas televīzijas kanālu operatoriem Baltijas valstīs) Konkurences padomes veiktajā izmeklēšanā par iespējamu dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Šī lieta tika veiksmīgi izbeigta bez sankciju piemērošanas klientiem un oficiāla lēmuma pieņemšanas par tiesību aktu pārkāpumu.

 • 01.01.2012

  Klienta pārstāvība karteļa lietā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja Klaipēdas Valsts jūras ostā (Lietuva) nodibinātu trešajām personām piederošu ievērojamu loģistikas un noliktavu uzņēmumu Viļņas Administratīvajā rajona tiesā un Lietuvas Republikas Augstākajā tiesā, kurā klients apstrīdēja Konkurences padomes pieņemto lēmumu par tā iespējamo līdzdalību karteļa vienošanās pastāvēšanā.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  Bankas pārstāvība karteļa lietas izmeklēšanā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja AB "DNB bankas" (Norvēģijas lielākās finanšu pakalpojumu grupas sabiedrība, kas sniedz finanšu pakalpojumus saviem klientiem 19 pasaules valstīs un ir trešā lielākā banka Lietuvas Republikā) Konkurences padomē saistībā ar izmeklēšanu par iespējami prettiesiski noslēgtu līgumu.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  Darbinieku tiesību aizsardzība

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja vienu lielākajiem energouzņēmumiem Lietuvā par darba tiesisko attiecību ar darbiniekiem pārvešanu uz citu uzņēmumu saskaņā ar 2001. g. 12. marta Padomes Direktīvas 2001/23/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā noteikumiem.

 • 01.01.2012

  UAB "Orion asset management" – ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumenti

  Advokātu birojs "TGS Baltic" caurskatīja licencētās kapitāla pārvaldes sabiedrības UAB "Orion asset management" pārvaldīto dažāda kapitāla apjoma ieguldījumu fondu un sabiedrību dibināšanas dokumentus, lai pārbaudītu katra atbilstību UCITS IV direktīvai (tostarp tiesību aktu īstenošanu), kā arī sagatavoja ieguldītājiem paredzētos pamatinformācijas dokumentus (KIID) par katru sabiedrību kolektīvo ieguldījumu veikšanas nolūkā saskaņā ar 2010.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  Ievērojama Lietuvas alkoholisko dzērienu ražotāja akciju kontrolpaketes pārņemšana

  Uzņēmumu grupa AB "Alita" ir viena no lielākajiem alkoholisko dzērienu ražotājiem Lietuvā.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  Atomelektrostacijas tehniskā negadījuma rezultātā radušos zaudējumu kompensācija (Ignalinas atomelektrostacija)

  ES fondu finansētā Ignalinas atomelektrostacijas darbības izbeigšanas procedūra nenoritēja saskaņā ar izstrādāto grafiku tādēļ, ka pastāvēja dažādas nesaskaņas ar darbuzņēmēju.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  "IDS Borjomi beverages" – parāda atgūšana un kompensācijas samaksa

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja pasaulē plaši pazīstamo minerālūdens "Borjomi" ražotāju "IDS Borjomi beverages Co. N.V." civilstrīdos par parādu piedziņu 1,3 miljonu ASV dolāru un 2 031 417 miljonu eiro apmērā.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  Viļņas Reģionālā vides aizsardzības departamenta ierosinātie strīdi Lietuvas Republikas Vides ministrijas vārdā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja UAB "Golf development" vadību vairākās administratīvajās lietās, civillietās un krimināllietās.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  UAB "G4S Lietuva" – civilstrīdi ar apdrošināšanas sabiedrībām, tiesas izpildītāju un arodbiedrību

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja "G4S" (pasaulē lielākā starptautisku drošības risinājumu kompānija) meitas uzņēmumu UAB "G4S Lietuva", veiksmīgi aizstāvot klienta intereses vairākos civilstrīdos.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  AB "Klaipėdos nafta" – kompensācijas par līguma izbeigšanu izmaksa

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja AB "Klaipėdos nafta" (viens no modernākajiem jēlnaftas un vieglo un smago naftas produktu termināļu operatoriem Eiropā) civilstrīdā ar naftas tranzīta produktu pārvadājumu aģentu UAB "Naftos grupe" par pakalpojumu līguma izbeigšanas rezultātā radušos zaudējumu kompensāciju.

 • 01.01.2012

  AB "Ventus–Nafta" – parādu piedziņa, līgumu noteikumu apstrīdēšana un dokumentu viltošana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja uzņēmumu AB "Ventus–Nafta" ("Orlen Lietuva" meitas uzņēmums, kurš īsteno saimniecisko darbību naftas pārstrādes produktu mazumtirdzniecības jomā un kam pieder degvielas uzpildes staciju tīkls) sarežģītā strīdā, kas ietvēra civillietas saistībā ar parādu piedziņu un līgumu noteikumu apstrīdēšanu, kā arī krimināllietu par konkrētu dokumentu viltošanu.

 • 01.01.2012

  Peldošas uzglabāšanas vienības un virszemes regazifikācijas iekārtas noma

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pildīja klienta vadošā juridiskā padomnieka pienākumus par peldošas iekārtas fraktēšanas līguma noslēgšanu uz noteiktu laiku (Time Charter Party) attiecībā uz jaunuzbūvētās peldošās uzglabāšanas vienības un virszemes regazifikācijas iekārtas (FSRU) nomu ar mērķi importēt šķidrinātu dabasgāzi Lietuvā.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  Standartlīguma par naftas produktu pārkraušanu sastādīšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pildīja AB "Klaipėdos nafta" (Klaipēdas ostas naftas termināļa operators) juridiskā padomnieka pienākumus saistībā ar standartlīguma par naftas produktu pārkraušanu sastādīšanu termināļa klientiem. Tāpat mūsu birojs sastādīja vienošanos par pārpalikušo naftas produktu atpakaļpiegādi un citus dokumentus, kas bija nepieciešami saistībā ar termināļa pamatdarbības īstenošanu.