Darījumi un atzinības

Darījumi un atzinības

Pārlūkojiet mūsu darījumus un lietas

Filtrēt informāciju darījumu un lietu datubāzē

 • 01.01.2011

  AB "Avia solutions group" akciju sākotnējais publiskais piedāvājums – pirmais gadījums, kad tika uzsākta Lietuvas uzņēmuma akciju tirgošana ārvalstu fondu biržā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja starpnieku "Dom maklerski BZ WBK S.A." un tā padomnieku "Rubicon partners dom maklerski S.A." saistībā ar AB "Avia solutions group" akciju sākotnējo publisko piedāvājumu investoriem Polijā, un atļaujas saņemšanu uzņēmuma akciju kotēšanai Polijas regulētajā tirgū (Varšavas fondu biržā).

  Vairāk
 • 01.01.2011

  "Horiba Europe GmbH" – publiskā iepirkuma lieta

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja "Horiba Europe GmbH" civillietā par publiskā iepirkuma līguma piešķiršanu. Klients bija piedalījies Lietuvas Vides aizsardzības aģentūras rīkotajā publiskā iepirkuma konkursā un uzvarējis tajā. Taču tiesā tika apstrīdēta konkursa dokumentācijas atbilstība iepirkuma dokumentācijai izvirzītajām prasībām. Tiesa šo prasību noraidīja.

 • 01.01.2011

  Nodokļu konsultācijas uzņēmumam "KEPCO"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja "KEPCO" (Korejas elektroenerģijas korporācija) par nodokļu vidi Lietuvā (kapitāla nodokļi, importa preču aplikšana ar nodokļiem, nodokļu atvieglojumi, u.c.) un nodokļu atvieglojumu piemērošanu ieguldījumiem Lietuvā. Tāpat mūsu birojs konsultēja klientu par iespējām saņemt valsts atbalstu atomelektrostacijas būvniecībai.

  Vairāk
 • 01.01.2011

  "Geonafta" uzņēmumu grupas akciju kontrolpaketes pārdošana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja klientu uzņēmumu grupas "Geonafta" (lielākā naftas ieguves grupa Lietuvā) akciju kontrolpaketes pārdošanas darījumā stratēģiskajam investoram "Grupa Lotos S.A."  (viens no lielākajiem jēlnaftas ieguves un pārstrādes nozares un naftas produktu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumiem Polijā). Tiek lēsts, ka šis ir viens no apjomīgākajiem 2010. gadā Lietuvā realizētajiem darījumiem, kas noslēgts pēc vairāk nekā divus gadus ilgām pārrunām.

 • 01.01.2011

  Uzņēmuma "Mieszko SA" akciju kontrolpaketes iegāde

  Advokātu birojs "TGS Baltic" nodrošināja pilnu juridisko pakalpojumu klāstu sabiedrībai "Eva grupe" saistībā ar uzņēmuma "Mieszko SA" (Polija) akciju kontrolpaketes iegādi no "UniCredit AG" (Vācija) par kopējo vērtību – 31 miljons eiro. Šā darījuma struktūra bija sarežģīta, jo tas ietvēra kontrolpaketes pārdevēju no Nīderlandes, kreditoru Vācijā, bankrotējušu īpašumu Luksemburgā, mērķa uzņēmumu Polijā, kura akcijas ir iekļautas Varšavas fondu biržas oficiālajā sarakstā, pārņemšanas piedāvājumu konkursu Polijā un finansējumu no Lietuvas.

 • 01.01.2011

  Sabiedriskas organizācijas "Ekosviesa" nodibināšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" īstenoja Elektrisko un elektronisko preču ražotāju un importētāju organizāciju "Ekosviesa" nodibināšanu, kas ir pirmā sava veida organizācija Lietuvā, kuru izveidojuši un nodibinājuši elektronisko preču ražotāji.

  Vairāk
 • 01.01.2011

  Vēja ģeneratoru parku attīstīšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja AS "Nelja energia" (viens no ievērojamākajiem vēja ģeneratoru parku attīstītājiem Baltijas valstīs) un tā meitas sabiedrības dažādos regulējuma (atļaujas, licences, piekļuve tīklam, u.c.) un līgumattiecību (līgumi ar ģeneratoru ražotājiem, tīklu operatoriem un elektroenerģijas pircējiem) jautājumos.

 • 01.01.2011

  Aptuveni 40 uzņēmumu reorganizācija – "Tamro group"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja korporāciju "Tamro" (Somijas farmācijas un citu veselību un labsajūtu veicinošu preču izplatītājs, kas vienlaikus ir lielākais farmācijas preču izplatītājs Baltijas valstīs) par grupas uzņēmumu reorganizāciju, kura norisinājās trīs posmos, kopumā apvienojot aptuveni 40 uzņēmumus. Tāpat mūsu birojs konsultēja klientu par licenču pārnesi uz jaunajiem uzņēmumiem, nodrošinot saimnieciskās darbības turpināšanu, kā arī citiem juridiska rakstura jautājumiem.

 • 01.01.2011

  AB "Agrowill group" akciju otrreizējais publiskais piedāvājums – pirmais gadījums, kad tika uzsākta Lietuvas uzņēmuma akciju tirgošana ārvalstu fondu biržā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pildīja "Dom maklerski IDM S.

  Vairāk
 • 01.01.2010

  Konsultācijas uzņēmumu grupai "Barclays" Lietuvā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja "Barclays bank" par darbinieku prēmēšanas shēmas paplašināšanu, piemērojot to savas Lietuvas meitas sabiedrības darbiniekiem, kā arī par saistītajiem nodokļu jautājumiem.

 • 01.01.2008

  Uzņēmuma nodibināšana, īstenojot kapitalizāciju 2,4 miljardu eiro apmērā – "LEO LT"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pildīja UAB "NDX energija" vadošā padomnieka pienākumus, sagatavojot un īstenojot nacionālā elektroenerģijas uzņēmuma "LEO LT" nodibināšanu.

  Vairāk
 • "Impuls" sporta klubu ķēdes iegāde

  Advokātu birojs "TGS Baltic" nodrošināja pilnu juridisko atbalstu uzņēmumam UAB "Impuls LTU", tam pārņemot "Impuls" veselīga dzīvesveida un sporta klubu tīklu Lietuvā. Mēs konsultējām UAB "Impuls LTU" un tā investoru "Lithuanian SME fund" par darījuma struktūru un tā dokumentācijas sastādīšanu, kā arī pārstāvējām klientu pārrunās un palīdzējām risināt visus ar iegādei saistītos juridiskos jautājumus.