Darījumi un atzinības

Darījumi un atzinības

Pārlūkojiet mūsu darījumus un lietas

Filtrēt informāciju darījumu un lietu datubāzē

 • 01.04.2013

  "Labās bankas" (neproblemātisko aktīvu) nodalīšana no "Ūkio bankas" un pārvešana uz "Šiauliu bankas"

  TGS Baltic" konsultēja valsts uzņēmumu "Valsts Noguldījumu un ieguldījumu apdrošināšanas fonds" saistībā ar maksātnespējīgās AB "Ūkio bankas" aktīvu, tiesību un pienākumu nodošanu AB "Šiauliu bankas".

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Privātā investīciju fonda "BaltCap private equity fund II" nodibināšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja "BaltCap" saistībā ar investīciju fonda "BaltCap private equity fund II" (BPEF II) nodibināšanu, kura mērķis bija sasniegt 100 miljonus eiro lielu finansējuma apjomu.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Šķidrinātās dabasgāzes projekta īstenošana – viens no apjomīgākajiem un nozīmīgākajiem Lietuvā īstenotajiem enerģētikas projektiem

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pildīja AB "Klaipedos nafta" vadošā juridiskā padomnieka pienākumus 700 miljonus eiro vērtā šķidrinātās dabasgāzes termināļa attīstības, ostas aprīkojuma, jūras infrastruktūras un gāzes vada projektā, kas kopumā bija visapjomīgākais stratēģisko investīciju projekts Lietuvā.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Starptautiska konteineru loģistikas sadales centra attīstīšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja ERAB un "SEB bank" par finansējumu stividoru kompānijai LKAB "Klaipedos smelte" 65 miljonu eiro apmērā, kura mērķis bija attīstīt starptautisko konteineru loģistikas centru.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Konsultācijas saistībā ar valsts atbalsta piešķiršanu šķidrinātās dabasgāzes terminālim

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja AB "Klaipedos nafta" par iespējamajiem sarežģījumiem ar valsts atbalsta piešķiršanu tā attīstītā šķidrinātās dabasgāzes termināļa projektam valsts garantēto kredītu, tirgus nodrošinājuma (off–take) saistību, gāzes tarifu un citu instrumentu veidā.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Finanšu inženierijas produktu ("Jessica") izstrāde

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja Eiropas Investīciju banku par finanšu inženierijas produktu izstrādi ar mērķi atbalstīt 200 miljonu eiro vērto ilgtspējīgas pilsētvides attīstības iniciatīvu "Jessica" (Vienots Eiropas atbalsts ilgtspējīgām investīcijām pilsētās) projekta ietvaros.

 • 01.01.2013

  Finansējums stividoru kompānijai "Klaipedos smelte" (65 miljonu eiro apmērā)

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja ERAB un AB "SEB bank" par finansējuma piešķiršanu stividoru kopuzņēmumam "Klaipedos smelte" 65 miljonu eiro apmērā, lai saņēmējs varētu attīstīt starptautiska konteineru centra projektu, kurš, sagaidāms, kļūs par nozīmīgu preču pārkraušanas centrmezglu Baltijas jūras reģiona austrumu daļā.

 • 01.01.2013

  Lidaparātu pārdošana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja "Volito aviation services" un "HSH nordbank AG" par lidaparātu pārdošanu Eiropas atpūtas lidsabiedrībai "Small planet airlines".

 • 01.01.2013

  Pārrobežu finansējuma projekts

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja ERAB plaša mēroga finansējuma piešķiršanā kredītņēmējam no Ukrainas.

 • 01.01.2013

  Pētniecības un attīstības projekts sadarbībā ar korporāciju "IBM"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esošo Lietuvas Pētniecības centru kopprojektā ar "IBM research" kopīgi izstrādātu intelektuālo produktu komercializācijas un to intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības nolūkā. Mūsu advokātu birojs konsultēja Ekonomikas ministriju un klientu dažādos jautājumos, kas bija saistīti ar līgumiskajām attiecībām, publisko iepirkumu, kā arī ES finansējumu, un pētniecību un attīstību.

 • 01.01.2013

  Tiesvedība saistībā ar zīmolu "ANIMAL"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" nodrošināja veiksmīgu aizstāvību uztura bagātinātāju ražotājuzņēmumam "Universal nutrition" tiesvedībā par konkurējošas preču zīmes darbības apturēšanu, kurai bija pārāk daudz līdzīgu pazīmju klienta zīmolam.

 • 01.01.2013

  "Linkomanija" – torrentu lieta

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja juridisku un fizisku personu nepieredzētā strīdā starp korporāciju "Microsoft" un torrentu tīmekļa vietni linkomanija.net par multivides satura koplietošanu interneta vidē, tīmekļa vietnes slēgšanu un kompensāciju par autortiesību pārkāpumu.

 • 01.01.2013

  Apraides līgums

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja Eiropas Komisiju saistībā ar tās noslēgto līgumu ar Lietuvas televīzijas apraides kanāliem par Lietuvas Prezidentūras Eiropas Padomē sanāksmju un pasākumu pārrobežu translācijas pakalpojumu nodrošināšanu.

 • 01.01.2013

  Strīds saistībā ar dizainparauga pārkāpumu

  Advokātu birojs "TGS Baltic" veiksmīgi pārstāvēja Baltijas valstīs vienīgo ledusskapju ražotāju "Snaige" strīdā par šķietamu Kopienas dizainparauga pārkāpumu. Lietu ierosināja kāds vācu uzņēmums saistībā ar dizainparaugu, kuru tas izmanto sevis ražoto saldētavu marķēšanai.

 • 01.01.2013

  Intelektuālā īpašuma kapitāla pārvalde

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja un pārstāvēja "Laifarma" (medicīnisku preparātu un ierīču izplatīšanas un mārketinga uzņēmumu grupa) intelektuālā īpašuma aizsardzības, preču zīmju reģistrācijas procedūras un intelektuālā īpašuma portfeļu pārvaldības jautājumos, kā arī saistībā ar prasījumiem, kas izvirzīti pret klientu.

 • 01.01.2013

  Iespējami ES tiesību pārkāpumi, iesniedzot vietējās likumdošanas grozījumus

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja vairāku veselības aprūpes iestāžu asociācijas, kuras vērsās Eiropas Komisijā ar prasību ierosināt lietu par iespējamiem ES likumdošanas aktu pārkāpumiem, kas rastos līdz ar grozījumu ieviešanu veselības aprūpes nozari regulējošajos Lietuvas Republikas tiesību aktos.

 • 01.01.2013

  Apdrošināšanas kompensāciju strīdu atrisināšana starp bankrotējušas bankas klientiem (Valsts Noguldījumu un investīciju apdrošināšanas fonds)

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja lielāko bankrotējušās bankas "Snoras" kreditoru valsts uzņēmuma "Valsts Noguldījumu un investīciju apdrošināšanas fonds" strīdos ar bankrotējušās bankas klientiem par apdrošināšanas kompensācijām. Mūsu biroja apkalpotā prasījumu pakete ietvēra 150 civilstrīdus un administratīvos strīdus par kopējo summu – 290 miljoni eiro.

 • 01.01.2013

  Publiskā iepirkuma strīda par cauruļvadiem atrisināšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" veiksmīgi atrisināja publisko iepirkumu strīdus starp šķidrinātās gāzes termināļa operatoru "Klaipedos nafta" un konkurējošajiem uzņēmumiem "Kauno dujotiekio statyba" un "PPS pipeline systems GmbH" 29 miljonu eiro vērtībā, kas savukārt ļāva īstenot stratēģisko investīciju projektu bez būtiskiem kavējumiem.

 • 01.01.2013

  "Litgrid" – īpaši sarežģītu strīdu atrisināšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru "Litgrid" vairākos īpaši sarežģītos strīdos par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (PIS) peļņu, publiskā iepirkuma strīdos saistībā ar uzstādīšanas un modernizācijas pakalpojumu iepirkumu elektriskā starpsavienojuma "NordBalt" izveidei ar Zviedriju, kā arī strīdos ar zemes īpašniekiem par servitūtiem.

 • 01.01.2013

  Ingnalinas atomelektrostacija – veiksmīgi atrisināts publiskā iepirkuma strīds

  Advokātu birojs "TGS Baltic" izveidoja publisko iepirkumu juridisko praksi, veiksmīgi aizstāvot Ingalinas atomelektrostaciju Augstākajā tiesā strīdā ar darbuzņēmēju, kurš prasīja klientam maksāt 9000 reižu lielāku maksu nekā sākotnēji bija noteikts līgumā.