Alīna Lepere

Alīna Lepere

Juriste, Patentpilnvarnieks preču zīmju lietās
Rīga, Latvija

Alīna specializējas uzņēmējdarbības tiesībās un komerctiesībās, intelektuālā īpašuma un informācijas nesēju tiesībās, uzņēmumu apvienošanās un iegādes lietās, farmācijas un medicīnas jomas regulējošajās tiesībās un darba tiesībās