Alīna Lepere

Alīna Lepere

Juriste, Patentpilnvarnieks preču zīmju lietās
Rīga, Latvija

Alīna specializējas uzņēmējdarbības tiesībās un komerctiesībās, intelektuālā īpašuma un informācijas nesēju tiesībās, uzņēmumu apvienošanās un iegādes lietās, farmācijas un medicīnas jomas regulējošajās tiesībās un darba tiesībās

 

 • Nozīmīgākie darījumi
  • Farmācijas uzņēmumu konsultēšana par normatīvo regulējumu, kas piemērojams zāļu reklāmai un zāļu kompensācijas sistēmai, pārstāvība tiesā lietā pret Latvijas Veselības ministriju

  • Konsultācija un līgumu izstrāde ikdienas komercdarbības vajadzībām saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām, nomu, pakalpojumiem, pirkumiem, aizdevumiem u.c.

  • Juridiskā palīdzība Intelektuālā īpašuma (Industriālā īpašuma un Autortiesību) izmantošanā, tai skaitā preču zīmju reģistrācija, juridiskie strīdi, līgumi par tiesību nodošanu un licencēšanu, konsultācijas par komercnoslēpumu izmantošanu

  • Juridiskā palīdzība uzņēmumu dibināšanā, juridisku personu strukturēšanā, pamatkapitāla palielināšanā, reorganizācijā un likvidācijā

 • CV

  Karjera

  Kopš 2019. g.
  TGS Baltic juriste
  2015. g.
  Eiropas Preču zīmju pilnvarotā TRINITI
  2014. g.
  Latvijas Preču zīmju pilnvarotā TRINITI
  2011. g.
  Juriste TRINITI

  Izglītība

  2011. g.
  Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, maģistra grāds tiesību zinātnē (LL.M.)

  Dalība organizācijās

  Kopš 2015. gada
  Latvijas Patentpilnvaroto asociācijas biedre