Artis Kļaviņš

Artis Kļaviņš

Vecākais jurists, galvenais eksperts krimināltiesību jomā, zvērināta advokāta palīgs

Rīga, Latvija

Artis Kļaviņš ir TGS Baltic ''Balto apkaklīšu'' un korporatīvās atbilstības prakses grupas galvenais eksperts un zvērināta advokāta palīgs ar plašu pieredzi krimināltiesībās, strādājot tiesību aizsardzības iestādēs, kurš sniedz atbalstu zvērinātiem advokātiem krimināltiesību jomā.