Fondi un kapitāla pārvalde

Nozares Fondi un kapitāla pārvalde

Tirgiem sasniedzot brieduma fāzi, pakāpeniski palielinās fondu un kapitāla pārvaldes nozaru nozīme Baltijas valstīs. Mēs konsultējam investīciju fondus un kapitāla pārvaldītājus visos to darbības jautājumos. Tas ietver fondu izveidošanu un darbību, kā arī pārstāvību attiecībās ar regulatoriem. Tāpat mēs sniedzam juridisku palīdzību plašā jautājumu lokā, kas saistīts ar investoru interešu aizsardzību.

Lepojamies ar to, ka esam strādājuši daudzos inovatīvos projektos, piemēram, pirmā algoritmiskā fonda nodibināšana, EIB līdzdalības fonds, kā arī pirmā kapitāla fonda izveidē, kas nodibināts EIF “Jeremie” iniciatīvas ietvaros. Tāpat mūsu speciālisti regulāri sniedz juridisku palīdzību Baltijas valstu vērtspapīru un investīciju likumdošanas sastādīšanas jomā, un tie ir snieguši savu ieguldīju ES finanšu normatīvo aktu piemērošanā vietējā mērogā.

 • “Birojs ar praksi plašā jautājumu lokā, kas izceļas ar savu pieredzi kapitāla tirgu jomā.” (Izdevums “Legal 500”)
 • “Vieni no pieredzējušākajiem speciālistiem privātā kapitāla un uzņēmumu apvienošanas un iegādes jomā” šajā reģionā, “ļoti radoša un inovatīva pieeja pārrunās un darījumu strukturēšanā; rod nestandarta risinājumus”. (IFLR 1000)
 • Sniedzis konsultācijas Eiropas Investīciju bankai 227 miljonus eiro vērtā “Jessica” līdzdalības fonda īstenošanā.
 • Konsultējis “BaltCap” pirmā riska kapitāla fonda nodibināšanā Lietuvā EIF pārvaldītās “Jeremie” iniciatīvas ietvaros.
 • Sniedzis juridisku palīdzību uzņēmumam “Orion Securities” pirmā alternatīvā algoritmiskās tirdzniecības investīciju fonda izveidošanā.
 • Konsultējis “Nasdaq OMX” jautājumos par ārvalstu valdības pensiju sistēmas reformu.

Darījumi

 • 17.02.2021

  TGS Baltic palīdzēja Overkill Ventures AIFP, ar ieguldījumiem ASV sabiedrībā AXDRAFT un iziešanu no sabiedrībām.

  TGS Baltic palīdzēja KS Overkill Ventures Fund I AIF, kuru pārvalda SIA Overkill Ventures AIFP, ar ieguldījumiem ASV sabiedrībā AXDRAFT Inc. / Latvijas sabiedrībā AXDRAFT SIA un iziešanu no šīm sabiedrībām.

  Vairāk
 • 01.04.2013

  "Labās bankas" (neproblemātisko aktīvu) nodalīšana no "Ūkio bankas" un pārvešana uz "Šiauliu bankas"

  TGS Baltic" konsultēja valsts uzņēmumu "Valsts Noguldījumu un ieguldījumu apdrošināšanas fonds" saistībā ar maksātnespējīgās AB "Ūkio bankas" aktīvu, tiesību un pienākumu nodošanu AB "Šiauliu bankas".

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Privātā investīciju fonda "BaltCap private equity fund II" nodibināšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja "BaltCap" saistībā ar investīciju fonda "BaltCap private equity fund II" (BPEF II) nodibināšanu, kura mērķis bija sasniegt 100 miljonus eiro lielu finansējuma apjomu.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Lidaparātu pārdošana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja "Volito aviation services" un "HSH nordbank AG" par lidaparātu pārdošanu Eiropas atpūtas lidsabiedrībai "Small planet airlines".

 • 01.01.2013

  Šķīrējtiesas lieta par strīdu starp "Putoksnis" akcionāriem

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja privātā kapitāla fonda "LitCapital I" pārvaldītāju unikālā šķīrējtiesas procesā pret pārējiem tā ieguldījumu sabiedrības UAB "Putoksnis" akcionāriem.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  AB "AviaAM leasing" akciju sākotnējais publiskais piedāvājums

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja vadošo pārvaldnieku "ING securities S.A." un konsultantu "Rubicon partners corporate finance S.A." par sabiedrības AB "AviaAM leasing" (starptautiska aviācijas holdingsabiedrība) akciju sākotnējo piedāvājumu investoriem Polijā un tās akciju pieņemšanu kotēšanai Polijas regulētajā tirgū (Varšavas fondu biržā).

  Vairāk