Tehnoloģijas un intelektuālais īpašums

Nozares Tehnoloģijas un intelektuālais īpašums

Būdams atzinīgi novērtēts par “padziļinātu izpratni informācijas sistēmu un tehnoloģiju nozarē”, šis birojs “specializējas pārrobežu telekomunikāciju regulējuma lietās”, un tas ir “konsultējis ministrijas pētniecības un attīstības līgumu jautājumos nanotehnoloģiju un veselības aprūpes sektoros”. (Izdevums “Legal 500”)

Mēs konsultējam klientus visos intelektuālā īpašuma jautājumus, palīdzot tiem aizsargāt savus intelektuālā īpašuma aktīvus no brīža, kad dzimst ideja. Tas ietver arī pārrunu vešanu par pētniecības un attīstības līgumiem un to noslēgšanu, pētniecības un attīstības centru izveidi, kā arī intelektuālā īpašuma tiesību realizēšanu ilgtermiņā.

Gadu gaitā mūsu speciālisti ir palīdzējuši daudziem klientiem no dažādām nozarēm – sākot ara bio- un nanotehnoloģiju nozari un beidzot ar satelītapraidi, pārvaldot intelektuālā īpašuma tiesības, kas saistītas ar viņu īstenoto uzņēmējdarbību Baltijas reģionā.

Mēs specializējamies pārrobežu intelektuālā īpašuma lietās, un mums ir izcila pieredze IT un citu tehnoloģiju licencēšanā. Mēs regulāri pārstāvam savus klientus preču zīmju lietās, kas rada precedentus un veido modernās intelektuālā īpašuma tiesības Baltijas valstīs.

Mūsu klientu lokā ir starptautiskas korporācijas, biotehnoloģiju un IT uzņēmumi, tehnoloģiju jaunuzņēmumi (start-up), raidorganizācijas un mārketinga firmas.

 • “Šis birojs saglabā nevainojamu reputāciju tirgū, piedāvājot kompetenci plašā intelektuālā īpašuma jautājumu lokā.” “Papildu autortiesību un domēnu nosaukumu lietu vešanai, tas konsultē vietēja un reģionāla mēroga klientus patentu, licencēšanas un preču zīmju jautājumos.” (Izdevums “Chambers Europe”)
 • “Pieredze korporatīvajā jomā ienes birojā regulāru intelektuālā īpašuma lietu plūsmu.” Speciālisti “piedāvā labu pakalpojumu kvalitāti par samērīgu cenu”. (Izdevums “Legal 500”)

Darījumi

 • 29.10.2020

  TGS Baltic Latvija un Igaunija sniedza juridisko atbalstu globālajiem koordinatoriem un vērtspapīru emisijas organizatoriem saistībā ar vadošās inženierkomunikāciju un atjaunojamo energoresursu sabiedrības Baltijā AB “Ignitis grupe” 20,000,000 akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO)

  TGS Baltic Latvija un Igaunija sniedza juridisko atbalstu globālajiem koordinatoriem un vērtspapīru emisijas organizatoriem saistībā ar vadošās inženierkomunikāciju un atjaunojamo energoresursu sabiedrības Baltijā AB “Ignitis grupe” 20,000,000 akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO), kā ietvaros sabiedrība piesaistīja kapitālu 450 miljonu euro apmērā.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Pētniecības un attīstības projekts sadarbībā ar korporāciju "IBM"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esošo Lietuvas Pētniecības centru kopprojektā ar "IBM research" kopīgi izstrādātu intelektuālo produktu komercializācijas un to intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības nolūkā. Mūsu advokātu birojs konsultēja Ekonomikas ministriju un klientu dažādos jautājumos, kas bija saistīti ar līgumiskajām attiecībām, publisko iepirkumu, kā arī ES finansējumu, un pētniecību un attīstību.

 • 01.01.2013

  Tiesvedība saistībā ar zīmolu "ANIMAL"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" nodrošināja veiksmīgu aizstāvību uztura bagātinātāju ražotājuzņēmumam "Universal nutrition" tiesvedībā par konkurējošas preču zīmes darbības apturēšanu, kurai bija pārāk daudz līdzīgu pazīmju klienta zīmolam.

 • 01.01.2013

  "Linkomanija" – torrentu lieta

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja juridisku un fizisku personu nepieredzētā strīdā starp korporāciju "Microsoft" un torrentu tīmekļa vietni linkomanija.net par multivides satura koplietošanu interneta vidē, tīmekļa vietnes slēgšanu un kompensāciju par autortiesību pārkāpumu.

 • 01.01.2013

  Apraides līgums

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja Eiropas Komisiju saistībā ar tās noslēgto līgumu ar Lietuvas televīzijas apraides kanāliem par Lietuvas Prezidentūras Eiropas Padomē sanāksmju un pasākumu pārrobežu translācijas pakalpojumu nodrošināšanu.

 • 01.01.2013

  Strīds saistībā ar dizainparauga pārkāpumu

  Advokātu birojs "TGS Baltic" veiksmīgi pārstāvēja Baltijas valstīs vienīgo ledusskapju ražotāju "Snaige" strīdā par šķietamu Kopienas dizainparauga pārkāpumu. Lietu ierosināja kāds vācu uzņēmums saistībā ar dizainparaugu, kuru tas izmanto sevis ražoto saldētavu marķēšanai.