Privātuma politika

Privātuma politika

Šajā privātuma politikā (“Politika”) ir izklāstīts, kā zvērinātu advokātu birojs TGS Baltic aizsargā savu klientu un tīmekļa vietnes apmeklētāju privātumu un personas datus.

Jūsu personas datu apstrādātāji ir zvērinātu advokātu biroja TGS Baltic Lietuvas, Latvijas un Igaunijas biroji (kopā saukti - TGS Baltic), izņemot attiecībā uz klienta datiem, datiem personāla atlases nolūkos un citos gadījumos, kur datus kontrolē katrs zvērinātu advokātu birojs Lietuvā, Latvijā un Igaunijā atsevišķi. Mūsu zvērinātu advokātu biroja kontaktus varat atrast, uzklikšķinot uz šīs saites: http://tgsbaltic.com/cilveki/advokati/.

Ja jums ir jautājumi par šo Politiku vai ja jums ir kādi lūgumi saistībā ar jūsu personas datu apstrādi, jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu uz privacy@tgsbaltic.com.

Politika var tikt atjaunināta un mainīta. TGS Baltic informēs mājas lapas apmeklētājus par atjauninājumiem, ievietojot privātuma politikas jauno versiju mājas lapā, norādot izmaiņu ieviešanas datumus.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus:

• pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kas ir izteikta kā jūsu aktīva rīcība, t.i., vēršoties pie mums un sniedzot jūsu personas datus, vai veicot citas aktīvas darbības; 
• lai īstenotu mūsu likumīgās intereses (piem., pārvaldītu un administrētu mājas lapu, lai informētu mūsu klientus par piedāvātajiem pakalpojumiem, u.c.); 
• lai izpildītu pienākumus, kurus mums uzliek likumdošana.

I. KLIENTU PERSONAS DATU APSTRĀDE

TGS Baltic mērķis ir nodrošināt, ka personas dati tiek apstrādāti precīzi, godīgi un likumīgi, un tikai tādiem nolūkiem, kādiem tie ir iegūti, ievērojot tiesību aktos noteiktos personas datu apstrādes principus un prasības. Pamatojoties uz šiem principiem, mēs varam apstrādāt šādus klientu datus: 

• Personas datus (vārds, uzvārds, pārstāvētā sabiedrība, ieņemamais amats); 
• Kontaktinformāciju (e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, tālruņa numuri); 
• Citus datus, kurus jūs sniedzat, slēdzot ar mums un pildot juridisko pakalpojumu līgumu; 
• Personas datus, kurus zvērinātu advokātu birojam ir jāapstrādā, lai ievērotu piemērojamās juridiskās saistības; 
• Citus datus, ko mēs iegūstam no likumīgiem avotiem juridisko pakalpojumu sniegšanas gaitā. 

Neskatoties uz to, kādā veidā mēs apkopojam datus, šie dati tiks apstrādāti tikai tādā mērā, lai nodrošinātu pareizu juridisko pakalpojumu sniegšanu, ar to saistītos nolūkos, kā arī lai pildītu mums saistošos juridiskos pienākumus.

II. PERSONAS DATU APSTRĀDE TIEŠĀ MĀRKETINGA NOLŪKIEM

TGS Baltic apstrādā jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkā šādos gadījumos:

• ja tas ir saņēmis jūsu skaidri izteiktu piekrišanu šādai apstrādei (datu apstrādes pamatojums ir jūsu piekrišana);

• ja jūs esat TGS Baltic klients, kas nav skaidri iebildis pret jūsu datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkā, līdzīgu pakalpojumu mārketinga nolūkā (datu apstrādes pamatojums ir TGS Baltic likumīgā interese informēt savus klientus par piedāvātajiem pakalpojumiem).

Tiešā mārketinga nolūkā mēs apstrādājam šādus personas datus: jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru. 
Jūsu personas dati tiešā mārketinga nolūkā var tikt apstrādāti šādos veidos:

• jūs varat pa e-pastu saņemt apkārtrakstu ar mūsu piedāvājumiem un jaunumiem tiesību jomā;

• jūs varat pa e-pastu saņemt ielūgumus uz pasākumiem un līdzīgu informāciju;

• lai jūs uzaicinātu uz jums atbilstošu notikumu, mēs varam sazināties ar jums pa tālruni.

Informējam jūs, ka jūs jebkurā laikā varat atteikties no mūsu apkārtrakstu saņemšanas. To var izdarīt, sazinoties ar mums pa e-pastu latvia@tgsbaltic.com.

Mēs apkopojam statistisko informāciju par nosūtītajiem apkārtrakstiem: mēs uzraugām, vai jūs izlasījāt apkārtrakstu, kad un cik reižu jūs to izlasījāt vai atvērāt, vai jūs to pārsūtījāt citiem, kādu operētājsistēmu un e-pasta serveri (tā atrašanās vietu) jūs izmantojat.

Jūs varat arī jebkurā laikā atteikties saņemt informāciju par pasākumiem vai jebkuru citu mūsu sūtīto informāciju, nosūtot mums e-pastu uz latvia@tgsbaltic.com.

III. PERSONAS DATU APSTRĀDE, KAD JŪS UZDODAT MUMS JAUTĀJUMUS, NOSŪTAT CITU INFORMĀCIJU

TGS Baltic apstrādā jūsu datus arī gadījumos, kad jūs sazināties ar mums pa vispārējo TGS Baltic biroja e-pastu, uzdodot jautājumu, iesniedzot jautājumus vai nosūtot informāciju, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta mūsu tīmekļa vietnē vai sociālajos tīklos.

Lūdzam ievērot vismaz šādas minimālās prasības jūsu personīgās informācijas aizsardzībai: nenorādiet personas datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pastu, personas kodu, dzimšanas datumu, bankas konta numuru, automašīnas numurzīmi, nekustamā īpašuma datus, veselības datus, citus īpašus (konfidenciālus) datus, u.tt.) ne vēstules, pieprasījuma vai jautājuma tēmas rindiņā, ne arī pievienoto datu nosaukumos; nenorādiet savu vai citas personas personas kodu, veselības un citus īpašus (konfidenciālus) datus, finanšu datus, citus pārmērīgus vai nevajadzīgus datus vēstules, pieprasījuma vai jautājuma tekstā, nosūtītā faila (pielikuma) tekstā, kā arī norādiet citus personiskos datus tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams nosūtītās vēstules, pieprasījuma vai jautājuma nolūkā.

TGS Baltic apstrādā jūsu datus šajos gadījumos, lai administrētu jautājumus un sūdzības, lai nodrošinātu mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti, lai aizsargātu un aizstāvētu savas tiesības un likumīgās intereses. Jūs sniedzat savus datus mums, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kas izteikta ar jūsu aktīvo rīcību, t.i., sazinoties ar mums.

IV. PERSONAS DATU APSTRĀDE DARBĀ PIEŅEMŠANAS NOLŪKIEM

Jūs varat iesniegt savus datus TGS Baltic tīmekļa vietnē, lai pievienotos TGS Baltic komandai (to var izdarīt šeit: http://http://tgsbaltic.com/karjera-2/karjeras-iespejas/).

Lūdzam ievērot personīgās informācijas aizsardzības prasības un nesūtīt mums lieku informāciju.

Mēs informējam, ka mēs apstrādāsim personas datus, kurus jūs iesniedzat personāla atlases vajadzībām, pamatojoties uz jūsu izteikto piekrišanu, iesniedzot šos datus.

Lūdzam ņemt vērā, ka, lai novērtētu jūsu kandidatūru, mēs varam sazināties ar bijušajiem darba devējiem, kurus jūs esat norādījuši ieteikumu saņemšanai, un varam uzdot tiem jautājumus par jūsu kvalifikāciju, profesionālajām iemaņām un darījumu īpašībām. Mēs varam pieprasīt šādu informāciju jūsu pašreizējam darba devējam tikai tad, ja mēs esam saņēmuši jūsu atsevišķu piekrišanu.

Ja, pēc jūsu kandidatūras izvērtēšanas, mēs izvēlēsimies kandidātu, kurš vairāk atbilst mūsu prasībām, mēs varam lūgt jūsu atsevišķu piekrišanu, lai uzglabātu atlases laikā iegūtos jūsu personas datus un izmantotu tos citas personāla atlases ietvaros un attiecīgi sazinātos ar jums.

Ja mēs esam saņēmuši šādu jūsu piekrišanu, kā jau minēts iepriekš, mēs saglabāsim jūsu personas datus divus gadus, skaitot no piekrišanas datuma. Ja jūs esat snieguši šādu piekrišanu, jums ir tiesības to atsaukt jebkurā brīdī, neierobežojot datu apstrādes likumību, pamatojoties uz šo piekrišanu, līdz piekrišanas atsaukšanai. Ja jūs izmantojat šīs tiesības, mēs nekavējoties veiksim pasākumus, lai iznīcinātu jūsu personas datus.

Mēs norādām, ka gadījumā, ja jūs sūtiet savu CV vai personas datus mums uz mūsu vispārējo biroja e-pasta adresi brīdī, kad nav nekādu aktuālu darbā pieņemšanas sludinājumu, mums ir tiesības saglabāt un izmantot šos datus vēlākam darbā pieņemšanas procesam uz laiku līdz 1 gadam.

Ja jūs pamanāt sev piemērotu darba sludinājumu Sabiedrības vai darba meklēšanas tīmekļa vietnēs, mēs aicinām jūs pieteikties, rakstot tieši uz reklāmā norādīto e-pasta adresi.

Lūdzam ņemt vērā vismaz šādu prasību minimumu jūsu personiskās informācijas aizsardzībai, nosūtot datus mums: nenorādiet liekus vai nevajadzīgus personas datus vēstules vai jautājuma tēmas rindiņā, vai pievienotajās CV, motivācijas vēstulēs, citos failos: personas kodu, veselības vai citus īpašus (sensitīvus) datus, finanšu datus, bankas konta numuru, ģimenes locekļu datus, automašīnas reģistrācijas numuru, nekustamā īpašuma datus, kā arī norādiet jebkurus citus personiskos datus tikai tiktāl, ciktāl tas ir nosūtītā ziņojuma nolūkos.

V. PERSONAS DATU APSTRĀDE TĪMEKĻA VIETNĒ

Ja jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, TGS Baltic var apstrādāt apmeklētāja IP adreses, tīkla un atrašanās vietas datus, ja apmeklētājs tos norāda. Dati tiek apkopoti, pamatojoties uz lietotāja piekrišanu, izmantojot sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas. 
Sīkdatnes ir mazi teksta faili (līdz dažiem KB), kurus jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas noglabā jūsu datorā, planšetdatorā vai citā viedierīcē, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni. Sīkdatnes ir paredzētas vietnes efektīvas un drošas darbības nodrošināšanai un jūsu ieradumu analīzei, lai padarītu vietnes darbību ērtu, efektīvu un atbilstošu jūsu vajadzībām un vēlmēm.

Zemāk redzamajā tabulā ir norādītas TGS Baltic tīmekļa vietnē izmantotās galvenās sīkdatnes, kas palīdz mums sekot apmeklētāju skaitam un to vietnes apmeklējuma periodiskumam.

Visa informācija par šajā vietnē izmantotajām sīkdatnēm, to mērķiem, derīgumu un izmantotajiem datiem ir apkopota šajā tabulā:

 

Sīkdatnes nosaukums Apraksts / Tips Izveidošanas brīdis Derīguma termiņš Izmantotie dati
PHPSESSID Standarta sīkdatne tiek izmantota, lai atbalstītu lietotāja sesiju. Nepieciešama sīkdatne Ieejot tīmekļa vietnē Līdz tīmekļa vietnes loga aizvēršanai Unikāls identifikators

p_popup_uh

Sīkdatne tiek izmantota, lai saglabātu informāciju par uznirstošajiem logiem, kurus apskatījis un paslēpis lietotājs. Ieejot tīmekļa vietnē pirmo reizi 1 gads Unikāls identifikators
_ga Šo sīkdatni izmanto Google Analytics, lai novērtētu lietotāja apmeklējuma mērķus, ģenerētu pārskatus vietnes operatoriem par vietnes darbību un uzlabotu lietotāju pieredzi, apmeklējot vietni. Ieejot tīmekļa vietnē 2 gadi Unikāls identifikators
_gat Šo sīkdatni izmanto Google Analytics, lai novērtētu lietotāja apmeklējuma mērķus, ģenerētu pārskatus vietnes operatoriem par vietnes darbību un uzlabotu lietotāju pieredzi, apmeklējot vietni. Ieejot tīmekļa vietnē 2 gadi Unikāls identifikators
_gid Šo sīkdatni izmanto Google Analytics, lai novērtētu lietotāja apmeklējuma mērķus, ģenerētu pārskatus vietnes operatoriem par vietnes darbību un uzlabotu lietotāju pieredzi, apmeklējot vietni. Ieejot tīmekļa vietnē 2 gadi Unikāls identifikators

 

Jūs varat kontrolēt sīkdatņu izmantošanu, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus. Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā noņemt sīkdatnes, kā arī citu noderīgu informāciju, kas attiecas uz sīkdatņu izmantošanu, apmeklējiet vietni http://www.allaboutcookies.org/.

Mēs izmantojam Google Analytics tīmekļa vietņu analīzes pakalpojumu, lai iegūtu un analizētu statistikas datus par vietnes izmantošanu. Jūs varat uzzināt vairāk par Google Analytics un informāciju, ko šie rīki ļauj apkopot šeit: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. Jūs varat izmantot Google Analytics atteikšanās pārlūka pievienojumprogrammu, ja vēlaties, lai Google Analytics rīki neapkopo informāciju par jūsu tīmekļa pārlūkošanu.

Lūdzam ņemt vērā, ka būtisko un analītisko sīkdatņu izmantošana ir priekšnoteikums tīmekļa vietnes izmantošanai. Ja jūs atsakāties no šīm sīkdatnēm, mēs nevaram būt droši, kā funkcionēs mūsu mājas tīmekļa vietne, ja tas notiks vispār.

VI. DATU APSTRĀDĀTĀJI. DATU SAŅĒMĒJI

Lūdzam ņemt vērā, ka TGS Baltic izmantos noteiktus pakalpojumu sniedzējus (datu apstrādātājus) jūsu personisko datu apstrādei. Šādi datu apstrādātāji ir: uzņēmums, kas nodrošina datu centra pakalpojumus, uzņēmumi, kas sniedz tīmekļa pārlūkošanas vai tiešsaistes darbības pakalpojumus un veic to analīzi, uzņēmumi, kas sniedz reklāmas, mārketinga pakalpojumus, uzņēmumi, kas rada, nodrošina, uztur un izstrādā programmatūru, uzņēmumi, kas nodrošina informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pakalpojumus, sakaru pakalpojumu uzņēmumi un citi pakalpojumu sniedzēji, kuriem jūsu personas datus izpauž tikai tiktāl, ciktāl tas vajadzīgs attiecībā uz to pakalpojumu sniegšanu. Apkārtrakstu un citas informācijas nosūtīšanai mēs izmantojam uzticamus pakalpojumu sniedzējus.

Mēs jūs informējam, ka konkrēti dati par jūsu apmeklējumu mūsu tīmekļa vietnē (IP adrese, sīkdatnes, jūsu izmantotās pārlūkprogrammas tehniskā informācija, cita informācija par jūsu pārlūkprogrammas darbību un vietnes pārlūkošanu) tīmekļa vietnes pārlūkošanas statistikas, analīzes un saistītos nolūkos var tikt pārsūtīti vai atklāti iestādēm gan Eiropas Ekonomikas zonā, gan ārpus tās (piemēram, kad mēs izmantojam Google Analytics pakalpojumu, šī iestāde ir ASV uzņēmums). Lūdzam ņemt vērā, ka ārpus EEZ valstīm personas dati var būt mazāk aizsargāti nekā EEZ valstīs, bet mēs rūpīgi apsvērsim apstākļus, kādos šādi dati tiks apstrādāti un uzglabāti pēc to nosūtīšanas uz minētajām iestādēm.

VII. DATU SAGLABĀŠANA

Jūsu personas dati, kas ir apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, tiks uzglabāti 2 gadus no pēdējās saziņas ar jums (ja ir saņemta atsevišķa piekrišana) vai no līguma izpildes vai tā termiņa notecējuma datuma.

Lūdzam ņemt vērā, ka mēs saglabāsim personas datus, kurus jūs iesniedzāt personāla atlases nolūkos, līdz attiecīgās atlases beigām, ja vien mēs neesam saņēmuši atsevišķu piekrišanu ilgākam uzglabāšanas termiņam.

Jūsu personas dati, lai nodrošinātu mūsu likumīgās intereses pierādījumu par saņemtajiem pieprasījumiem apkopošanā, atbildēm uz tiem, kā arī par sniegtajiem pakalpojumiem un kontaktiem, kas mums ir bijuši, tiek saglabāti atkarībā no datu veida un apstākļiem, ciktāl tas atbilst šo datu apkopošanas nolūkiem.

Jūsu personas dati var tikt uzglabāti ilgāk, ja:

• tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēt sevi pret pretenzijām, prasībām vai darbību un īstenot savas tiesības; 
• ir pamatotas aizdomas par prettiesiskām darbībām, kas tiek izmeklētas; 
• jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda izšķiršanai, pretenzijas atrisināšanai; 
• rezerves kopiju un citiem līdzīgiem nolūkiem; 
• saskaņā ar citu likumā noteikto pamatojumu. 

Jūsu personas dati tiks iznīcināti saprātīgā laika periodā pēc noteiktā termiņa.

VIII. DATU SUBJEKTU TIESĪBAS

Attiecībā uz jūsu personas datiem jums ir šādas tiesības:

• iepazīties ar jūsu personas datiem un veidu, kā tie tiek apstrādāti; 
• pieprasīt nepareizu, neprecīzu vai nepilnīgu datu labošanu, jūsu personas datu dzēšanu vai jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja personas dati tiek apstrādāti, neievērojot juridiskās prasības, vai ja ir cits juridiskais pamats; 
• pieprasīt personas datu pārsūtīšanu citam datu pārzinim vai nodot tos tieši jums ērtā veidā (piemērojams tiem personas datiem, kurus jūs esat sniedzis/sniegusi pats/pati un kuri tiek apstrādāti, izmantojot automatizētus līdzekļus, uz līguma vai piekrišanas pamata); 
• iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ja tie tiek apstrādāti, pamatojoties uz likumīgām interesēm, ja vien nepastāv likumīgi iemesli šādai apstrādei, vai lai iesniegtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās prasības; 
• gadījumos, kad jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz atsevišķu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

Gadījumos, ja jūs uzskatāt, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi vai ir pārkāptas jūsu tiesības saistībā ar datu apstrādi, jums ir tiesības sazināties ar attiecīgajām datu aizsardzības iestādēm un iesniegt sūdzību (atsevišķu valsts uzraudzības iestāžu kontaktinformācija ir pieejama šeit).

TGS Baltic iesaka sazināties ar mums pirms iesniegt oficiālu sūdzību (privacy@tgsbaltic.com), lai rastu īsto problēmas risinājumu.