Covid-19 aktualitātes

20.10.2021 Covid-19 aktualitātes

Ministru kabinets lēmis, ka no 21.oktobra līdz 15.novembrim Latvijā spēkā stāsies īpaši stingri Covid-19 ierobežojumi.

Vispārīgi

Sākot no 2021.gada 21. oktobra līdz 2021.gada 15. novembrim, ir aizliegta pārvietošanās ārpus dzīvesvietas laika posmā no plkst. 20.00 līdz plkst. 5.00, aizliegums neattiecas uz:

 • personām, kuras dodas uz darba vai dienesta vietu vai no tās, vai veic darba vai dienesta pienākumus – personai ir jāspēj uzrādīt apliecinājums, kurā norādīts vārds, uzvārds; personas kods; dzīvesvietas adrese; dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas atstāšanas iemesls un laiks; darbavietas nosaukums, adrese un darba devēja vai tā nozīmētā kontaktpersonas tālruņa numurs un personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
 • uz pārvietošanos, kas nepieciešama psiholoģiskā atbalsta, ārstniecības pakalpojumu, tai skaitā vakcinācijas pret Covid-19 infekciju, saņemšanai vai dzīvnieku veterinārmedicīniskajai aprūpei, vai diennakts aptiekas apmeklējumam - personai ir jāspēj uzrādīt apliecinājums, kurā norādīts vārds, uzvārds; personas kods; dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adrese; dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas atstāšanas iemesls un laiks, kā arī pakalpojuma saņemšanas vieta, un personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
 • uz pārvietošanos, kas nepieciešama nokļūšanai līdz pasažieru pārvadājumu sniegšanas vietai lidostā, ostā, dzelzceļa stacijā vai autoostā vai no tām - personai ir jāspēj uzrādīt apliecinājums, kurā norādīts vārds, uzvārds; personas kods; dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adrese; dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas atstāšanas iemesls un laiks, kā arī pakalpojuma saņemšanas vieta, un personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);

 No 2021.gada 21. oktobra līdz 2021.gada 15. novembrim:

 saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietas un tirdzniecības vietas klātienē darbu uzsāk ne agrāk kā 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 19.00;

 • atļauts strādāt klātienē preču veikaliem, kam 70 % no preču sortimenta ir pārtikas preces vai higiēnas preces, aptiekām, optikas preču veikaliem, degvielas uzpildes stacijām, dzīvnieku barības veikaliem, preses tirdzniecības vietām, grāmatnīcām, telekomunikāciju preču un pakalpojumu vietām, ziedu tirdzniecības vietām;
 • degvielas uzpildes stacijas un diennakts aptieku darba laiks, tūristu mītņu darba laiks, Covid-19 vakcinācijas punktu, kā arī sabiedriskā transporta, kravu un pasažieru pārvadājumu un ar to saistīto pakalpojumu, piegādes, avārijas un neatliekamo komunālo pakalpojumu sniegšanas laiks netiek ierobežots;
 • tiek atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi;

aizliegts sniegt klātienes saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi, azartspēlēm, derībām, atrakcijām, skaistumkopšanu, labsajūtu, aktīvo atpūtu, fiziskajām aktivitātēm, sportu, tūrismu (izņemot izmitināšanu un ārvalstu ceļojumus), foto un video pakalpojumiem, klātienes konsultācijām, kolektīvām medībām.

Nodarbinātība
 • Darba pienākumi, ja darba specifika to pieļauj, ir jāveic attālināti. Klātienē darbu veic darbinieki, kas nodarbināti sabiedrībai kritiski svarīgās nozarēs vai darbinieki, kuriem darba devējs veicot izvērtējumu ir noteicis, ka darbs jāveic klātienē.
 • Tiem darbiniekiem, kam darba pienākumi veicami klātienē un ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, bet vakcinācijas kurss nav pabeigts, no 2021. gada 20. oktobra līdz vakcinācijas sertifikāta saņemšanas brīdim darba pienākumus var veikt – ar ne agrāk kā 72 stundas iepriekš izsniegtu testēšanas sertifikātu vai ne agrāk kā pirms 72 stundām darba devēja organizētu skrīninga antigēna testu teritorijās, kur nav pieejami pakalpojumi testēšanas sertifikātu saņemšanai (piemēram, lauku reģionos).
 • Darbiniekiem, kas veiks darbu klātienē, darba telpās pēc 2021.gada 15.novembra jāatrodas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, bet atsevišķos gadījumos pieļaujams arī testēšanas sertifikāts.
 • Visi darbinieki, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas personas), katru dienu ierodoties darbā rakstveidā apliecina, ka tām nav akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmju un tās nav bijušas tiešā kontaktā ar personām, kurām noteikta izolācija, mājas karantīna vai pašizolācija.
 • No 2021.gada 15.decembra visiem darbiniekiem, tostarp brīvprātīgajiem un personām ar ārpakalpojuma līgumiem, kas veic darba pienākumus klātienē, jābūt derīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.
Komercdarbība
 • Plānots, ka 2021. gada 26. oktobra Ministru kabineta sēdē, tiks lemts par atbalsta noteikumiem uzņēmumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai, konkrēti apgrozāmo līdzekļu grantiem un algu subsīdijām.

 

Jebkuru jautājumu gadījumā un lai saņemtu to kā grozījumi piemērojami konkrētā situācijā, ievērojot klienta darbības specifiku, lūdzu, sazināties ar savu kontaktpersonu TGS Baltic vai rakstiet: