Covid-19 Latvijā: Aktualitātes

19.05.2020 Covid-19 Latvijā: Aktualitātes

Aktualitātes saistībā ar Covid-19 Latvijā 18.05.2020

Vispārīgi

  • No 2020. gada 15. maija tika atsākti starptautisko pasažieru gaisa, jūras, autobusa un dzelzceļa pārvadājumi Baltijas valstīs.
  • Transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem un pasažieriem, kravas vai tehnisko reisu apkalpei, kas pilda darba pienākumus vai jūrniekiemkas dodas uz savu darbavietu uz kuģa vai atgriežas no tās, kā arī ārzemniekiem, kuru ievešanas nepieciešamību Latvijā komersantu saistību izpildei apliecinājusi LIAA, ir atļauts šķērsot Eiropas Savienības ārējās un iekšējās robežas, Latvijas Republikas teritorijā.

Nodarbinātība

  • Darba devējs varēs vērsties VID ar iesniegumu dīkstāves pabalsta saņemšanai darbiniekiem (ieskaitot par periodu no 14.marta), kuri vienlaikus veic pedagoģisko vai radošo darbu valsts vai pašvaldības institūcijā vai kapitālsabiedrībā un kuru ikmēneša ienākumi nepārsniedz EUR 430.
  • Ja darba devējs zina, ka nekvalificējās dīkstāves pabalstam, darba devējs tik un tā ir tiesīgs iesniegt iesniegumu VIDlai nodrošinātu, ka VID informē VSAA par dīkstāves palīdzības pabalsta piešķiršanu un izsniegšanu darba ņēmējam.
  • Precizēts viens no dīkstāves pabalsta saņemšanas kritērijiem, ja vidējie ieņēmumi ir samazinājušies par 20% - krīzes skartā darba devēja īstenotā preču un pakalpojumu eksporta, preču un pakalpojumu piegādes apjoma samazinājums par 10%, tiek ņemts vērā tikai Eiropas Savienības teritorijā.
 
Ja jums rodas jautājumi par šiem pasākumiem vai aktuālākajiem grozījumiem, to ietekmi uz jūsu biznesu kopumā, lūdzu, sazināties ar savu kontaktpersonu TGS Baltic vai rakstiet uz:
  • Linda Štrause - linda.strause@tgsbaltic.com
  • Andra Rubene - andra.rubene@tgsbaltic.com