Covid-19 Latvijā: Atcelts ārkārtas stāvoklis

10.06.2020 Covid-19 Latvijā: Atcelts ārkārtas stāvoklis

10. jūnijā Latvijā tika atcelts ārkārtas stāvoklis, bet vienlaikus spēkā paliek valsts atbalsta pasākumi un noteiktie ierobežojumi (ar atsevišķiem izņēmumiem).

Saeima piektdien, 5.jūnijā, pieņēma Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu, kas regulēs valsts atbalsta pasākumus un noteiks pasākumus Covid-19 seku novēršanai pēc ārkārtējās situācijas beigām 9.jūnijā.

Jāņem vērā, ka no valsts atbalsta saņēmēja loka tiks izslēgti pretendenti (izņemot dīkstāves pabalstu un dīkstāves palīdzības pabalstu), kas Publisko iepirkumu likuma izpratnē ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība, kā arī Latvijā reģistrētas juridiskās personas, kurās vairāk nekā 25% kapitāla daļu (akciju) pieder ārzonā reģistrētai juridiskajai personai vai personu apvienībai.

Likums pārņems daudzas, līdz šim spēkā esošās normatīvo aktu normas, kā piemēram, bet ne tikai:

 • Dīkstāves pabalsts un dīkstāvēs palīdzības pabalsts tiek piešķirts līdz 30.jūnijam;
 • Tiks saglabātas tiesības nodokļu maksātājiem pieteikties nodokļu maksājumu sadalīšanai termiņos vai nodokļu samaksas atlikšanai līdz trim gadiem;
 • UIN maksātājs, kas veicis ziedojumus, lai mazinātu Covid-19 sekas, līdz 2020. gada 31. decembrim būs tiesīgs palielināt taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē neiekļaujamo ziedojumu summu papildus par vēl 3% no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem, tādējādi palielinot ar nodokli apliekamajā bāzē neiekļaujamo ziedojumu summu līdz 8%;
 • Atļauts realizēt alkoholiskos dzērienus izmantojot distances līgumu;
 • Līdz 2020.gada 31.decembrim darba devējs, kurš atbilst Padziļinātās sadarbības programmas  dalībniekam noteiktajiem kritērijiem var samazināt darbinieka dīkstāves atlīdzību, 100% vietā izmaksājot tikai 70% no darbinieka algas vai piešķirt darbiniekam neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, neņemot vērā darbinieka vēlmes;
 • Darba koplīgumā, kas noslēgts ar arodbiedrību, var veikt izmaiņas, nosakot, ka īslaicīga ražošanas apjoma krituma gadījumā darbiniekam tiek noteikts nepilns darba laiks. Izmaiņas darba koplīgumā var būt spēkā uz laiku, ne ilgāku kā līdz 2020. gada 31. decembrim;
 • Līdz 2020. gada 1. septembrim kreditoriem aizliegts iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu;
 • Līdz 2020. gada 1. septembrim nokavējuma procenti par civiltiesiskas saistības izpildīšanas nokavējumu nevar pārsniegt likumiskos procentus;
 • Kreditors vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs, rakstveida iebildumu termiņu parādniekam nosaka ne īsāku par 60 dienām (spēkā līdz 2020.gada 1. septembrim);
 • Lēmumu par komercķīlas tiesību izlietošanu, komercķīlas reģistra turētājs pieņem 60 dienu laikā (spēkā līdz 2020.gada 1. septembrim);
 • Tāpat līdz šī gada beigām uzņēmumi, neatkarīgi no nozares, varēs pieteikties līdzšinējiem atbalsta instrumentiem, ko administrē finanšu institūcija “Altum”. 

Likums pieejams šeit

Tāpat Saeima pieņēma Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, saskaņā ar kuru valsts var noteikt privātpersonu tiesību ierobežojumus, ja sabiedrības drošības riskus saistībā ar Covid19 infekcijas izplatību nav iespējams efektīvi novērst, piemērojot vispārējā tiesiskajā kārtībā noteiktos tiesiskos līdzekļus.

 • Likums pārņem, jau iepriekš noteikto, administratīvo atbildību par ierobežojumu neievērošanu: sods fiziskajai personai no EUR 10 līdz EUR 2000, juridiskajai personai – no EUR 140 līdz EUR 5000.
 • Likums nosaka pilnvaras Ministru kabinetam epidemioloģiskās drošības nolūkos:
  • noteikt pulcēšanās ierobežojumus;
  • noteikt personām veicamos īpašos epidemioloģiskās drošības pasākumus;
  • noteikt papildus higiēnas prasības pārtikas tirdzniecības uzņēmumiem un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem;
  • noteikt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežojumus;
  • mācību procesa un citus ierobežojumus.
 •  Likums ievieš jaunas normas, kas attiecas uz patērētajiem:
  • Kultūras, izklaides un sporta pakalpojuma sniedzējam, ir tiesības pārcelt pasākumu uz citu laiku, par to paziņojot ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc ierobežojumu atcelšanas. Pasākumam jānotiek ne vēlāk kā gada laikā pēc ierobežojumu atcelšanas, bet ja patērētājs pamatotu iemeslu dēļ nevar apmeklēt pasākumu pārceltajā datumā pakalpojuma sniedzējs pēc pieprasījuma atmaksā naudu ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā.
  • Ja pakalpojuma sniedzējs nevar nodrošināt iepriekš plānotā pasākuma pārcelšanu, tam ir tiesības piedāvāt patērētājam citu līdzvērtīgu pasākumu, bet ja patērētājs atsakās no piedāvājuma, atmaksā naudu ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā.
  • Tūrisma operatori naudas atmaksas vietā par nenotikušu ceļojumu ceļotājiem varēs izsniegt apliecinājumu jeb vaučeri par neizmantotā ceļojuma vērtību.  Vienlaikus spēkā paliek iespēja ceļotājam saņemt pilnu naudas atmaksu.

Likuma pilnais teksts pieejams šeit

Lai novērstu Covid-19 izplatību sabiedrībā, Ministru Kabinets 9.jūnijā pieņēma Ministru Kabineta noteikumus "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", kura pamatā ir 4 principi – informēšana, higiēna, distancēšanās un veselības stāvokļa uzraudzība. Noteikumi nosaka šādas prasības, bet ne tikai:

 • Sabiedriskajā transportā jānēsā mutes un deguna aizsargi;
 • Pakalpojumi sniedzami pēc pieraksta, ja iespējams;
 • Pasākumos un sniedzot pakalpojumu jānodrošina īpaši piesardzības pasākumi personām vecumā no 65+ un personām ar hroniskām saslimšanām;
 • Darba vietās neļauj uzturēties personām, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai ir Covid-19 saslimšanas simptomi;
 • Pasākumos un sniedzot pakalpojumus jāveic personu informēšana par distances ievērošanu, higiēnas ievērošanu un aicinājumu neapmeklēt publiskas vietas, ja persona ir slima ar Covid-19 vai tai ir Covid-19 simptomi;
 • Pulcēšanās ierobežojumi:
  • no 10. jūnija līdz 30. jūnijam, ne vairāk kā 100 cilvēki iekštelpās un 300 cilvēki ārtelpās;
  • no 1. jūlija līdz 31. jūlijam, ne vairāk kā 100 cilvēki iekštelpās (ja telpu platība<1000 m2) vai 500 (ja telpu platība>1000 m2) un 1000 ārtelpās;
  • no 1. augusta līdz 31. augustam, ne vairāk kā 250 cilvēki iekštelpās, (ja telpu platība<1000 m2) vai 500 (ja telpu platība>1000 m2) un 1000 ārtelpās.
 • Starptautiskos pasažieru pārvadājumus caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu neveic uz SPKC mājaslapā publicētajām valstīm;
 • No 2020. gada 10. jūnija ir aizliegta personu un transportlīdzekļu kustība caur Eiropas Savienības ārējās robežas robežšķērsošanas vietām no/uz SPKC mājaslapā publicētajām valstīm,
 • Ja konstatēta saslimšana ar Covid-19, jāievēro pašizolācija, bet ja SPKC personu atzīst par kontaktpersonu, jāievēro 14 dienu karantīna.

 

Vairāk par noteikumiem un izņēmumiem lasiet šeit