Covid-19 Latvijā: Grozījumi dīkstāves pabalsta piešķiršanas kārtībā

23.04.2020 Covid-19 Latvijā: Grozījumi dīkstāves pabalsta piešķiršanas kārtībā

Aktualitātes saistībā ar Covid-19

Grozījumi dīkstāves pabalsta piešķiršanas kārtībā

Ministru kabinets šodien 23. aprīlī grozīja kritērijus dīkstāves pabalstu piešķiršanai. Būtiskākie grozījumi:

  • apgrozījuma samazinājumujebkuram krīzes skartajam uzņēmumam, aprēķina salīdzinot apgrozījumu 2020. gada martā vai aprīlī ar 2019. gada vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības par nostrādātajiem mēnešiem;
  • dīkstāves pabalstu var saņemt pašnodarbinātās personas, kuras uz nepilnu darba slodzi veic pedagoģisko vai radošo darbu un kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo algu;
  • dīkstāves pabalstu valdes locekļiem nepiešķir, ja iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī valdes loceklis sodīts par pārkāpumiem, nodokļu, muitas jomās vai par darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums vai naudas sods, kas nepārsniedz EUR 151, un gada laikā sodu kopsumma nepārsniedz EUR 500.
Ministru kabineta noteikumu nr. 165 teksts pieejams šeit
Ministru kabineta noteikumu nr. 179 teksts pieejams šeit
 
Jauns dīkstāves palīdzības pabalsts darba ņēmējiem

Ministru kabinets pieņēma lēmumu piešķirt jaunu, dīkstāves palīdzības pabalstu, kura maksimālais apmērs ir EUR 180, gadījumos, kad:
  1. VID ir atteicis piešķirt darba devēja pieprasīto dīkstaves pabalstu; vai
  2. VID ir piešķīris dīkstaves pabalstu, bet tas ir mazāks kā EUR 180. Šādā gadījumā dīkstāves palīdzības pabalsta apmēru aprēķina pēc formulas – dīkstāves palīdzības pabalsta maksimālā summa EUR 180 mīnuss VID piešķirtā dīkstāves pabalsta summa.
Neatkarīgi no dīkstāves pabalsta palīdzības summas, par katru apgādībā esošu bērnu tiek piešķirti papildus EUR 50.

Ministru kabineta noteikumu projekta teksts pieejams šeit
 
Medicīniskās ierīces
  • ZVA varēs izsniegt terminētu atļauju laist tirgū vai ieviest atsevišķas medicīniskās ierīces vai in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces, kurām nav veiktas noteikumos minētās atbilstības novērtēšanas procedūras un kuras nav marķētas ar CE marķējumu, bet kuru izmantošana ir būtiska veselības aizsardzības interesēs un tirgū nav pieejamas alternatīvas medicīniskās ierīces, kas marķētas ar CE marķējumu.
Ministru kabineta noteikumu nr. 689 projekta teksts pieejams šeit
 
Ja jums rodas jautājumi par šiem pasākumiem vai aktuālākajiem grozījumiem, to ietekmi uz jūsu biznesu kopumā, lūdzu, sazināties ar savu kontaktpersonu TGS Baltic vai rakstiet uz:
  • Andra Rubene, andra.rubene@tgsbaltic.com
  • Linda Štrause, linda.strause@tgsbaltic.com