Covid-19 Latvijā: Jauni grozījumi saistībā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu.

30.04.2020 Covid-19 Latvijā: Jauni grozījumi saistībā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likuma 4. panta otrās daļas 2. punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja izdevumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību ir ar UIN apliekams objekts. 

Ārkārtējā situācijā uzņēmumi iesaistās sociālā atbalsta sniegšanā noteiktām ārkārtējās situācijas ietekmētajām grupām, piemēram, datoru un citu viedierīču nodrošināšanā skolām (skolniekiem, kam jānodrošina attālinātā apmācība), dezinfekcijas līdzekļu nodošana medicīnas iestādēm, kafijas nodrošināšana mediķiem, pusdienu nodrošināšana medicīnas personālam. Uzņēmumiem, kas sniedz šādu atbalstu minētie izdevumi (izņemot, ja atbalsts tiek virzīts sabiedriskā labuma organizācijām  vai valsts vai pašvaldības institūcijām ar ziedošanas līgumu) ir ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi, kas palielina apliekamo ienākumu.

1. aprīlī stājās spēkā grozījumi likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību". 

Grozījumi nosaka, ka UIN bāzē neiekļauj izdevumus (preču un pakalpojumu dāvinājumus), ko veic uzņēmums, kas iesaistās sociālā atbalsta sniegšanā noteiktām ārkārtējās situācijas ietekmētajām grupām vai uzņēmumiem vai biedrībām, kas nodarbojas noteiktās jomās. Uzņēmums ievēro šādus nosacījumus:

  • atbalsta modelis ir publiski darīts zināms sabiedrībai (piemēram, informācija par dāvinājuma saņēmēju un atbalstu izskanējusi publiskās radio vai televīzijas pārraidēs, izvietota uzņēmuma interneta māja lapā);
  • dāvinājuma saņēmējs nav ar uzņēmumu saistīta persona;
  • uzņēmums sniedz informāciju par dāvinājuma saņēmēju un atbalsta summu Valsts ieņēmumu dienestam vienlaikus ar pārskata gada pēdējā mēneša deklarāciju.

Attiecīgi uzņēmuma, kas iesaistās sociālā atbalsta sniegšanā noteiktām ārkārtējās situācijas ietekmētajām grupām un kas ievēro minētos kritērijus, izmaksas saistībā ar preču un pakalpojumu dāvinājumiem, t.i., atbalstu, tiek atzītas par uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksām, ko neietver UIN bāzē un neapliek ar UIN.

Jāuzsver, ka minētais neietver atbalsta sniegšanu paša nodokļu maksātāja darbiniekiem.

Jautājumu gadījumā:

Nauris Grigals - nauris.grigals@tgsbaltic.com

Rūdolfs Vilsons - rudolfs.vilsons@tgsbaltic.com