Covid-19 Latvijā: Normatīvo aktu aktualitātes

04.12.2020 Covid-19 Latvijā: Normatīvo aktu aktualitātes

Ar Covid-19 izplatību saistītā ārkārtas situācija Latvijā pagarināta līdz 11.janvārim, pastiprinot iepriekš noteiktos ierobežojumus.

Vispārīgi

 •  Sejas maskas jānēsā visās iekštelpās, tai skaitā, darba vietās. Sejas masku darba vietā darbinieks var nelietot, ja kabinetā atrodas viens.
   
 • Uzņēmējiem vai ēku īpašniekiem jānodrošina, ka persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to neatbilstošā veidā, netiek ielaista iekštelpās un šādām personām netiek sniegti pakalpojumi.
   
 • Noteikti pulcēšanās ierobežojumi, no 3.decembra jāievēro “2+2” princips – jāievēro divu metru distance un tikšanās jāierobežo līdz diviem cilvēkiem.
   
 • Brīvdienās un svētku dienās varēs strādāt aptiekas (arī veterinārās aptiekas) un pirmās nepieciešamības preču veikali - pārtikas preču veikali, higiēnas preču veikali un degvielas uzpildes stacijas. Ārkārtējās situācijas laikā nedēļas nogalēs veikalos būs aizliegta alkohola tirdzniecība. 

  

Nodarbinātība

 • Dīkstāves pabalstam un citiem pabalstiem var pieteikties jebkurš, neatkarīgi no nozares.
   
 • Tāpat dīkstāves pabalsts būs pieejams uzņēmumiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par attiecīgo atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2020. gada augusta, septembra un oktobra mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros uzņēmums faktiski darbojies, samazinājušies ne mazāk kā par 20% (iepriekšējo 50% vietā).
   
 • Precizēts, ka ja darbinieks nodarbināts pie vairākiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās, atbalstu par dīkstāvi piešķir ievērojot iesniegumu iesniegšanas secību, bet ne vairāk kā 1000 euro pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā. Savukārt, ja konstatē, ka darbiniekam atbalsts par dīkstāvi pie vairākiem darba devējiem vai vairākās nodarbinātības formās ir mazāks par 330 euro, minimālā atbalsta summa 330 euro ir piemērojama tikai vienā gadījumā atbilstoši iesniegumu iesniegšanas secībai.

Ja jums rodas jautājumi par šiem pasākumiem vai aktuālākajiem grozījumiem, to ietekmi uz jūsu biznesu kopumā, lūdzu, sazināties ar savu kontaktpersonu TGS Baltic vai rakstiet: