Eiropas Savienības Tiesa atzīst Latvijas atļauju sistēmu lauksaimniecības zemes iegādei par diskriminējošu

12.06.2020 Eiropas Savienības Tiesa atzīst Latvijas atļauju sistēmu lauksaimniecības zemes iegādei par diskriminējošu

Eiropas Savienības Tiesa atzīst Latvijas atļauju sistēmu lauksaimniecības zemes iegādei par diskriminējošu

2020.gada 11.jūnijā ES Tiesa atzina par diskriminējošām un neatbilstošām ES regulējumam likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” normas, kas paredz, ka lauksaimniecības zemes iegādei juridiskās personas pārstāvjiem un kapitāldaļu īpašniekiem, kas ir citu dalībvalstu pilsoņi, ir jāreģistrējas kā Latvijas iedzīvotājiem un jāpārvalda latviešu valoda tādā līmenī, ka tie ir spējīgi vismaz sarunāties par sadzīves un profesionāliem jautājumiem.

Tiesas spriedums pieejams šeit.

Ja jums rodas jautājumi, lūdzu, sazināties ar savu kontaktpersonu TGS Baltic vai rakstiet uz:

  • Linda Štrause - linda.strause@tgsbaltic.com
  • Aija Kreicberga - aija.kreicberga@tgsbaltic.com