Ja esmu izmantojis atvērtā koda programmatūru savā projektā, vai pietiek norādīt autorus, lai tiktu ievērotas likuma prasības?

22.05.2020 Ja esmu izmantojis atvērtā koda programmatūru savā projektā, vai pietiek norādīt autorus, lai tiktu ievērotas likuma prasības?

Šī gada 26.aprīlī jau 20.reizi tika atzīmēta Pasaules Intelektuālā īpašuma diena! 

Mēs, TGS Baltic komanda, lai veicinātu sabiedrības izpratni par tādiem cilvēka radošās darbības augļiem kā preču zīmes, izgudrojumi, industriālie dizaini, ar autortiesībām aizsargājamie darbi, kā arī intelektuālā īpašuma radniecīgu jomu – IT, atbildējām uz cilvēku uzdotajiem jautājumiem!

Ja esmu izmantojis atvērtā koda programmatūru savā projektā, vai pietiek norādīt autorus, lai tiktu ievērotas likuma prasības?

Atbild:

  • Arina Stivriņa
    TGS Baltic zvērināta advokāta palīgs, Arina Stivriņa specializējas informācijas tehnoloģiju tiesību jomā, biznesa juridisko problēmu risināšanā, strīdu risināšanā un personas datu aizsardzībā.

Izmantojot jebkuru programmatūru, ir jāpārliecinās, ka licences nosacījumi pieļauj iecērēto programmatūras lietošanu un izplatīšanu. Atkarībā no atvērtā koda programmatūras licences veida, programmatūras turpmāka lietojuma, veiktajām izmaiņām, neraugoties, ka programmatūra ir brīvi pieejama, licence var ietvert nosacījumus un ierobežojumus. Piemēram, “copyleft” tipa licences (GPL un citas), var pieļaut pārveidotas programmatūras turpmāku izplatīšanu tikai ar to pašu licenci, savukārt “permissive” tipa licences (MIT un citas) var pieļaut gandrīz neierobežotu turpmāku izmantošanu un izplatīšanu. Tādējādi, ar programmatūras autoru norādīšanu vien ne vienmēr pietiek, lai programmatūru varētu izmantot.

Ja jums rodas jautājumi, lūdzu, sazināties ar savu kontaktpersonu TGS Baltic vai rakstiet uz:
  • Sandis Petrovičs - sandis.petrovics@tgsbaltic.com
  • Arina Stivriņa - arina.stivrina@tgsbaltic.com