Kā rīkoties, lai nerastos līdzautora tiesību pārkāpums?

19.05.2020 Kā rīkoties, lai nerastos līdzautora tiesību pārkāpums?

Šī gada 26.aprīlī jau 20.reizi tika atzīmēta Pasaules Intelektuālā īpašuma diena! 

Mēs, TGS Baltic komanda, lai veicinātu sabiedrības izpratni par tādiem cilvēka radošās darbības augļiem kā preču zīmes, izgudrojumi, industriālie dizaini, ar autortiesībām aizsargājamie darbi, kā arī intelektuālā īpašuma radniecīgu jomu – IT, atbildējām uz cilvēku uzdotajiem jautājumiem!

Hakatonā, kur es un vēl divi kolēģi piedalījāmies ar darba devēja piekrišanu, trijatā radījām lietotnes prototipu (datorprogrammu). Pēc hakatona kopā ar vienu no domubiedriem gribu turpināt attīstīt prototipu un dibināt uzņēmumu, tomēr trešais kolēģis nav ieinteresēts. Kā rīkoties, lai nerastos līdzautora tiesību pārkāpums?

Atbild:

  • Arina Stivriņa
    TGS Baltic zvērināta advokāta palīgs, Arina Stivriņa specializējas informācijas tehnoloģiju tiesību jomā, biznesa juridisko problēmu risināšanā, strīdu risināšanā un personas datu aizsardzībā.

Ievērojot, ka hakatonā piedalījāties ar darba devēja piekrišanu, vispirms jānoskaidro, vai piedaloties hakatonā, Jūs pildījāt darba uzdevumu.

Ja hakatonā nepildījāt darba uzdevumu, tad lietotnes prototipa personiskās un mantiskās autortiesības pieder Jums un kolēģiem. Ja katra kolēģa ieguldījums lietotnes prototipa tapšanā nav norobežojams kā neatkarīgs darbs, autortiesības uz darbu pieder visiem līdzautoriem kopīgi. Ar kolēģi, kurš nav ieinteresēts Jūsu idejas attīstībā, būtu jāvienojas par autora mantisko tiesību nodošanu jaunuzņēmumam, kā arī par lietotnes prototipa izmantošanas neierobežošanu.

Ja pildījāt darba uzdevumu un līgumā nav paredzēts citādi, tad lietotnes prototipa mantiskās autortiesības pieder darba devējam, savukārt personiskās autortiesības Jums un kolēģiem. Lai turpmāk izmantotu lietotnes prototipu jaunuzņēmuma vajadzībām, ar darba devēju ieteicams vienoties par mantisko tiesību nodošanu jaunuzņēmumam, savukārt ar kolēģi, kurš nepiedalīsies uzņēmuma dibināšanā, par turpmākas lietotnes prototipa izmantošanas neierobežošanu.

Ja jums rodas jautājumi, lūdzu, sazināties ar savu kontaktpersonu TGS Baltic vai rakstiet uz:
  • Sandis Petrovičs - sandis.petrovics@tgsbaltic.com
  • Arina Stivriņa - arina.stivrina@tgsbaltic.com