Kam pievērst uzmanību, reklamējot preces vai pakalpojumus?

22.07.2020 Kam pievērst uzmanību, reklamējot preces vai pakalpojumus?

Influenceru mārketings jeb ietekmes mārketings ir sociālo mediju forma, ar kuras palīdzību, reklamējot kādu produktu vai pakalpojumu, var ietekmēt potenciālā pircēja lēmumus. Arī Latvijā influenceri reklamē dažādas preces un pakalpojumus sociālajos tīklos.

Kam pievērst uzmanību, reklamējot preces vai pakalpojumus?

Atbild: Zane Skļamina, zvērināta advokāta palīgs

Reklāma ir ar saimniecisko vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem, kas nozīmē, ka reklāma var izpausties visdažādākajos veidos. Tāpat reklāma var būt gan tieša, gan netieša.

Reklamējot preces vai pakalpojumus, neatkarīgi no tā vai persona ir reklāmas devējs, reklāmas izgatavotājs (tai skaitā satura veidotājs), ir jāievēro Reklāmas likums, Negodīgas komercprakses likums un citi normatīvie akti, kas nosaka specifiskus reklāmas noteikumus un ierobežojumus. Šajā ziņā ir īpaši jāņem vērā:

  1. tabakas izstrādājumu un citu smēķēšanas produktu reklāmas aizliegums;
  2. alkoholisko dzērienu reklāmas prasības un ierobežojumi;
  3. enerģijas dzērienu reklāmas prasības un ierobežojumi;
  4. azartspēļu reklāmas prasības un ierobežojumi;
  5. patērētāju kreditēšanas reklāmas prasības un ierobežojumi;
  6. zāļu reklāmas prasības un ierobežojumi;
  7. uztura bagātinātāju reklāmas prasības;

Īpaša uzmanība jāpievērš reklāmām, kas adresētas bērniem, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību un intereses.

Tāpat reklāmas sniegšanā, izplatīšanā un izgatavošanā ir jāievēro vispārīgas un speciālas prasības, piemēram, reklāmai jābūt patiesai, likumīgai un objektīvai, tā nevar būt maldinoša, reklāma nevar paust diskrimināciju, izmantot baiļu ietekmi un personas uzticēšanos, nomelnot vai izmiet citas personas (tai skaitā juridiskas personas), utt.

Jāņem vērā, ka par normatīvajiem aktiem neatbilstošas reklāmas sniegšanu vai izplatīšanu paredzētas:

Administratīvā atbildība: tiek piemērota atkarībā no konkrētā pārkāpuma un ņemot vērā specifiskos reklāmas noteikumu ierobežojumus, ja tādi ir piemērojami;

Civiltiesiskā atbildība: personai, kurai nodarīts kaitējums, ir tiesības celt prasību tiesā;

Kriminālatbildība: ja ar maldinošu reklāmu radīts būtisks kaitējums valstij vai ar likumu aizsargātām citas personas interesēm.

Ja Jums rodas papildu jautājumi par reklāmas regulējuma piemērošanu Jūsu uzņēmumam vai jebkādi citi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums.