Kas ir nacionālo interešu objekts

13.09.2022 Kas ir nacionālo interešu objekts

Ministru kabinets 30. augustā vienojās piešķirt nacionālo interešu objekta statusu Skultes sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) terminālim. Savukārt Ekonomikas ministrijai līdz 20. septembrim valdībā jāiesniedz likumprojekts nacionālā interešu objekta statusa noteikšanai šim objektam. TGS Baltic partnere Linda Štrause skaidro, kas ir nacionālo interešu objekts un kādas priekšrocības sniedz šāds statuss.

Nacionālo interešu objekti ir teritorijas un objekti, kas nepieciešami būtisku sabiedrības interešu nodrošināšanai, dabas resursu aizsardzībai un ilgtspējīgai izmantošanai.

Speciāls statuss objektiem teritorijas attīstības plānošanas jomā garantē izņēmuma situāciju no vispārējā regulējuma, tādējādi atvieglinot un vienkāršojot projektēšanas un būvniecības procesu un saskaņojumu saņemšanu.

Objektam, kuram noteikts nacionālo interešu objekta statuss, ir atvieglināta kārtība, lai saņemtu būvatļauju, un būvniecība ir iespējama īsākos termiņos.Gadījumā, ja nacionālo interešu objekts saistīts ar energoapgādes nodrošināšanu, energoapgādes komersantam nav nepieciešams saskaņot ar zemes īpašnieku jaunu energoapgādes objektu ierīkošanas nosacījumus, pietiek vien informēt zemes īpašnieku par saviem plāniem.

Tas, ka kādam objektam ir noteikts nacionālo interešu objekta statuss, nav pamats nepiemērot Publisko iepirkumu likumu, un no tā neizriet šādas izņēmuma tiesības.

Normatīvais regulējums neparedz gadījumus, kuros objekts zaudē nacionālo interešu objekta statusu.

Vairāk par nacionālo interešu objektu statusu lasiet šeit - https://lvportals.lv/skaidrojumi/344505-kas-ir-nacionalo-interesu-objekts-2022