Sankciju pārbaude. Ar ko sākt?

19.04.2022 Sankciju pārbaude. Ar ko sākt?

Ņemot vērā pašreizējo situāciju pasaulē, ar vārdu “sankcijas” ikdienā sastopas nu jau ikviens komersants. Sankcijas vienkāršoti var raksturot kā dažāda veida ierobežojumus, kas var izpausties kā noteikti finanšu, ieceļošanas, noteiktu preču vai pakalpojumu izplatīšanas vai citi civiltiesiski ierobežojumi. Komersantiem ikdienā visbiežāk var nākties saskarties ar mērķētajām sankcijām vai sektorālajām sankcijām.

Sankciju pārbaude. Ar ko sākt?

Ņemot vērā pašreizējo situāciju pasaulē, ar vārdu “sankcijas” ikdienā sastopas nu jau ikviens komersants. Sankcijas vienkāršoti var raksturot kā dažāda veida ierobežojumus, kas var izpausties kā noteikti finanšu, ieceļošanas, noteiktu preču vai pakalpojumu izplatīšanas vai citi civiltiesiski ierobežojumi. Komersantiem ikdienā visbiežāk var nākties saskarties ar mērķētajām sankcijām vai sektorālajām sankcijām.

Mērķētās sankcijas ir sankcijas, kas tiek noteiktas konkrētai persona, un visbiežāk tās izpaužas kā personas iekļaušana sankciju sarakstā, kā rezultātā tiek iesaldēti konkrētās personas līdzekļi un saimnieciskie resursi. Attiecīgi personai tiek atņemta pieeja tai piederošajiem finanšu līdzekļiem (piemēram, kredītiestāde bloķē maksājumu kartes un norēķinu kontus) un trešās personas nevar darīt tai pieejamus finanšu līdzekļus (piemēram, veikt apmaksu par sankcionētas personas sniegtajiem pakalpojumiem). Pašos pamatos mērķēto sankciju pirmšķietama pārbaude jeb sankciju skrīnings var šķist salīdzinoši vienkāršs process (skatīt raksta turpmākās sadaļas par FID sankciju sarakstu, OFAC sankciju sarakstu un OFSI sankciju sarakstu), taču jāņem vērā, ka sankcionētas personas parasti ir labi informētas par tām piemērotajām sankcijām un meklēs veidus, lai tās apietu.

Sektorālās sankcijas savukārt parasti izpaužas kā ierobežojums darīt pieejamas konkrētas preces vai pakalpojumus noteiktām personām. Skaidrības labad – sektorālās sankcijas var aptvert arī ierobežojumus saistībā ar preču un pakalpojumu saņemšanu no konkrētām personām, kā arī ar šādām precēm un pakalpojumiem saistītu pakalpojumu sniegšanu un citus ierobežojumus. Sektorālās sankcijas var tikt noteiktas arī konkrētām personām, kurām nedrīkst sniegt pakalpojumus. Ierobežojums var attiekties uz visām personām ar kādu kopīgu pazīmi (piemēram, sabiedrības reģistrācijas vieta). Tāpat sektorālās sankcijas var ierobežot konkrētu preču vai pakalpojumu sniegšanu vai aprakstīt preču vai pakalpojumus pazīmes, kurām tiek noteikts ierobežojums (piemēram, pieeja SWIFT sistēmai). Jāņem vērā, ka sektorālās sankcijas var tikt noteiktas formā, kas paredz ierobežojumus attiecībā uz produktu, arī ņemot vērā tā izcelsmes valsti, tranzīta valsti utt. Proti, apstāklis, ka produkts, kas iekļauts sektorālās sankcijās attiecībā uz vienu valsti ir iegādāts no sabiedrības citā valstī nenozīmē, ka persona, kas to iegādājas, nav pārkāpusi sankcijas. Svarīgi norādīt, ka sektorālās sankcijas un personas, uz kurām attiecas sektorālās sankcijas, netiek uzrādītas sankciju sarakstos.

Ņemot vērā Latvijas normatīvo regulējumu, Latvijas teritorijā, Latvijas pilsoņiem, juridiskām personām un veidojumiem, kas reģistrēti Latvijā, ir jāņem vērā starptautisko organizāciju sankcijas (primāri Eiropas Savienības un Apvienoto Nāciju Organizācijas), nacionālās sankcijas (Latvija) un citu Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankcijas (praksē galvenokārt Amerikas Savienoto Valstu un Lielbritānijas). Pēdējās pieminētās gan ir piemērojamas tikai noteiktās nozarēs, no kurām viena ir finanšu un kapitāla tirgus. Pēc būtības tas nozīmē, ka, lai gan personai nav aizliegts sadarboties ar personu, ko sankcionējušas Amerikas Savienotās Valstis, tomēr sadarbība ar šādu personu var būt ierobežota, jo kredītiestādes, iespējams, atteiktos izpildīt šādus maksājumus. Tāpat pastāv risks, ka Amerikas Savienotās Valstis šādu personu, kas sadarbojas ar sankcionētu personu, iekļaus sekundārajās sankcijās.

FID sankciju saraksts

Finanšu izlūkošanas dienesta interneta vietnē (https://sankcijas.fid.gov.lv/) pieejamais sankciju meklēšanas rīks aptver tieši piemērojamās sankcijas – starptautisko organizāciju sankcijas (primāri Eiropas Savienības un Apvienoto Nāciju Organizācijas) un nacionālās sankcijas (Latvija).

Picture1 v4

Sadarbības partnera nosaukums vai vārds un uzvārds jāieraksta laukā, kas apvilkts ar sarkano krāsu. Gadījumā, ja meklēšanas rezultātā tiek iegūti vairāki rezultāti, var izmantot iespēju meklēt precīzu nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, atzīmējot lauciņu, kas apvilts zaļā krāsā.

Picture2

Piemēram, meklējot Internet Research Agency (Агентство интернет-исследований) tiek atrasti 26 rezultāti (skatīt informāciju apvilktu sarkanā krāsā). Atzīmējot lauciņu zaļā krāsā, var izveidot sarakstu, kur norādīti subjekti, kas satur visus trīs vārdus Internet, Research un Agency, citādāk rezultāti uzrāda visus subjektus, kas satur vienu no vārdiem Internet, Research vai Agency. Izvēloties iespēju “Apskatīt” (apvilkts zilā krāsā) var atvērt interneta vietni, kur zem sadaļas “Saites uz lēmumiem” ir iespējams apskatīt normatīvo aktu, uz kura pamata persona ir iekļauta sankciju sarakstā. Savukārt, izvēloties iespēju “Visi lapā PDF” (apvilkts oranžā krāsā) tiek ģenerēts pdf fails, kuru var saglabāt, lai vēlāk pamatotu, ka darījuma slēgšanas/izpildes brīdī persona nebija sankcionēta, vai, lai pamatotu sadarbības partnerim, ka sadarbību nevar turpināt, jo tas iekļauts sankciju sarakstā.

Svarīgi norādīt, ka meklējot fiziskas personas, būtu ieteicams izmantot angļu rakstību, jo, piemēram, meklējot vārdus “Sergejs Šoigu” nekas netiks atrasts, bet meklējot “Sergei Shoigu” tiks atrasta informācija par to, ka šāda persona ir sankcionēta.

OFAC sankciju saraksts

Amerikas Savienoto Valstu sankciju saraksts ir pieejams OFAC (Ārvalstu kapitāla kontroles biroja) interneta vietnē: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/. Kā iepriekš norādīts, Amerikas Savienoto Valstu sankcijas nav tieši piemērojamas Latvijā, bet ir noderīgi tās pārbaudīt, lai izvairītos no situācijas, kad atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem ir atļauts sadarboties ar potenciālu partneri, bet praktiski kredītiestādes noteikto prasību dēļ samaksu par precēm vai pakalpojumiem neveiks.

Picture3 v2

Sadarbības partnera nosaukums vai vārds un uzvārds jāieraksta laukā, kas apvilkts sarkanā krāsā. Lai veiktu meklēšanu, jāuzklikšķina uz “Search” iespējas (apvilkta zaļā krāsā). Gadījumā, ja meklēšanas rezultātā netiek uzrādīti rezultāti vai nav zināms precīzs sadarbības partnera nosaukums, var samazināt meklēšanas atbilstības līmeni (apvilkts oranžā krāsā).

Picture6

Meklējot Internet Research Agency (Агентство интернет-исследований) tiek atrasts 1 rezultāts. Papildu informāciju var iegūt, uzklikšķinot uz atrastā subjekta nosaukuma (apvilkts sarkanā krāsā). Izrakstu var saglabāt, uzklikšķinot uz printera ikonas (apvilkta zaļā krāsā), kas ģenerēs dokumentu izdrukai, ko iespējams saglabāt pdf formātā un kuru attiecīgi var izmantot, lai vēlāk pamatotu, ka darījuma slēgšanas/izpildes brīdī persona nebija sankcionēta, vai, lai pamatotu sadarbības partnerim, ka sadarbību nevar turpināt, jo tas iekļauts sankciju sarakstā.

OFSI sankciju saraksts

Lielbritānijas sankciju saraksts ir pieejams OFSI (Finanšu sankciju īstenošanas biroja) interneta vietnē: https://sanctionssearch.ofsi.hmtreasury.gov.uk/. Kā iepriekš norādīts, Lielbritānijas sankcijas nav tieši piemērojamas Latvijā, bet ir noderīgi tās pārbaudīt, lai izvairītos no situācijas, kad atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem ir atļauts sadarboties ar potenciālu partneri, bet praktiski kredītiestādes noteikto prasību dēļ neveiks samaksu par precēm vai pakalpojumiem.

Picture7

Sadarbības partnera nosaukums vai vārds un uzvārds jāieraksta laukā, kas apvilkts sarkanā krāsā. Lai veiktu meklēšanu, jāuzklikšķina uz “Search” iespējas (apvilkta zaļā krāsā). Gadījumā, ja meklēšanas rezultātā netiek uzrādīti rezultāti, vai nav zināms precīzs sadarbības partnera nosaukums, var samazināt meklēšanas atbilstības līmeni atzīmējot “Fuzzy Search” iespēju (apvilkts oranžā krāsā).

Picture8

Meklējot Internet Research Agency (Агентство интернет-исследований) tiek atrasti 665 rezultāti. Papildu informāciju var iegūt uzspiežot uz atrastā subjekta nosaukuma (apvilkts sarkanā krāsā). Uzrādītos rezultātus var samazināt norādot, ka tiek meklēts konkrēts sankciju režīms (apvilkts zaļā krāsā). OFSI interneta vietne nepiedāvā saglabāt rezultātus pdf formātā, tāpēc rezultātus var saglabāt izmantojot drukāšanas funkciju (parasti, ctrl+p), kas ģenerēs dokumentu izdrukai, ko iespējams saglabāt pdf formātā, kuru attiecīgi var izmantot, lai vēlāk pamatotu, ka darījuma slēgšanas un tā norises laikā persona nebija sankcionēta, vai, lai pamatotu sadarbības partnerim, ka sadarbību nevar turpināt, jo tas iekļauts sankciju sarakstā.

EU Sanctions Map

Ļoti noderīgs rīks attiecībā uz sektorālajām sankcijām ir interneta vietne: https://sanctionsmap.eu/#/main.

Picture9

Informāciju par piemērojamajām sektorālajām sankcijām var iegūt, uzklikšķinot uz valsts, kas iekrāsota zilā tonī, vai interneta vietnē pašķirot uz leju, kur iespējams apskatīt valstu un teritoriju sarakstu, kurām piemērotas sektorālās sankcijas.

Picture10

Pēc tam, kad tiek uzklikšķināts uz izvēlētas valsts kartē, tiek parādīts īss apskats par piemērotajām sankcijām, kā redzams attēlā augstāk. Uzspiežot uz preču un pakalpojuma emblēmas (viena kā piemērs apvilkta zaļā krāsā) var redzēt preces vai pakalpojumus, uz kurām attiecas sektorālās sankcijas. Savukārt, uzklikšķinot uz “Info” funkcijas, kas apvilkta sarkanā krāsā, iespējams aplūkot aprakstu par piemērotajām sektorālajām sankcijām.

Picture11

Apraksts par piemērotajām sektorālajām sankcijām ietver aprakstu par sankcijām, un zemāk iespējams aplūkot arī specifiskas sankcijas. Tāpat iespējams izvēlēties iespēju, lai apraksts ietvertu personas, veidojumus un preces, kurām piemērotas sektorālās sankcijas (apvilkts sarkanā krāsā), iespēju, lai apraksts ietver arī normatīvos aktus, kas nosaka sektorālās sankcijas (apvilkts zaļā krāsā), vai iespēju, ka apraksts arī ietver vadlīnijas par sektorālo sankciju piemērošanu (apvilkts oranžā krāsā).

Picture12

Kā minēts iepriekš, zemāk aprakstā par piemērotajām sektorālajām sankcijām iespējams aplūkot arī specifiskas sankcijas, uzklikšķinot uz preču un pakalpojumu emblēmas (piemērs apvilkts sarkanā krāsā). Konkrētajā gadījumā redzams, ka sektorālās sankcijas piemērotas konkrētiem dzelzs un metāla izstrādājumiem saistībā ar Krieviju, kas tiek piemērotas atbilstoši Regulai (ES) 833/2014.

Ko tālāk?

Lai gan komersantiem, kas nav Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti, nav obligāts pienākums izveidot sankciju kontroles procedūru, tāpat šādiem komersantiem neiestājas atbildība par to, ka tie nav pārbaudījuši, vai to sadarbības partneri ir iekļauti sankciju sarakstos, tomēr sankciju pārbaude vai vismaz mērķēto sankciju pirmšķietama pārbaude jeb sankciju skrīnings šībrīža situācijā ir, ja ne obligāta, tad vismaz ļoti ieteicama. Neveicot sankciju pārbaudi, komersants pakļauj sevi un savas amatpersonas riskam, ka var iestāties kriminālatbildība par sankciju pārkāpšanu vai apiešanu vai, ka komersants nevar saņemt samaksu par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, jo kredītiestāde sadarbības partnerim liedz veikt maksājumu vai iesaldē līdzekļus.

Turpinot, lai gan sankciju pirmšķietama pārbaude jeb sankciju skrīnings nevar novērst to, ka darījums nepārkāps sankcijas, jo mērķētās sankcijas aptver ne tikai personas, kas iekļautas sankciju sarakstos, bet arī ar šādām personām saistītas personas (un veidojumus), piemēram, Latvijā reģistrēta sabiedrība, kuras vienīgais dalībnieks ir sankcionēta persona, arī (parasti) būtu uzskatāma par sankcionētu personu; sankciju pirmšķietama pārbaude jeb sankciju skrīnings būtiski samazina risku, ka darījums pārkāps sankcijas. Tāpat sankciju pirmšķietama pārbaude jeb sankciju skrīnings neskar sektorālās sankcijas, tāpēc to ieteicams veikt kopā ar EU Sanctions Map pārbaudi.

Katram komersantam pašam ir jāizvēlas, cik detalizēti veikt sankciju pārbaudi - vai ar sankciju pirmšķietamu pārbaudi jeb sankciju skrīningu ir pietiekami, - vai papildus veikt arī sektorālo sankciju pārbaudi, - vai nepieciešams iegūt informāciju par sadarbības partnera īpašumtiesību ķēdi, - vai nepieciešams iegūt informāciju par sadarbības partnera piegādātājiem utt.

Tāpat atbilstoši komersanta riska apetītei komersantam ir jāpieņem lēmums, vai sadarboties ar potenciālu sadarbības partneri, kas, lai gan nav iekļauts sankciju sarakstos, bet ir bažas, ka tas, iespējams, sadarbojas ar sankcionētām personām, vai, iespējams, var tikt iekļauts sankciju sarakstos nākotnē. Jānorāda, ka gadījumā, ja sadarbības partneris sadarbojas ar sankcionētām personām, pastāv risks, ka komersants iesaistās sankciju pārkāpšanā.

Rezumējot, komersantiem būtu ieteicams veikt vismaz sankciju pirmšķietamu pārbaudi jeb sankciju skrīningu un izvērtēt, vai nav piemērojamas sektorālās sankcijas. Tāpat būtu jāizvērtē iespēja iekļaut līgumos sankciju klauzulu, kas ļauj izbeigt līgumu gadījumā, ja otra puse vai tās amatpersonas, dalībnieki, PLG ir sankcionēti, tāpat šāda klauzula var paredzēt, ka pusei, kas kļuvusi par sankciju subjektu, ir jāveic visas nepieciešamās darbības, lai izbeigtu līgumu un saņemtu atļauju no kompetentās uzraudzības iestādes, lai izpildītu maksājumu par precēm vai pakalpojumiem, kas sniegti pirms puse kļuva par sankciju subjektu. Vēl svarīgi norādīt, ka līgumos būtu ieteicams izvēlēties Eiropas Savienības dalībvalstu jurisdikciju, jo izvēloties, piemēram, Lielbritānijas jurisdikciju var rasties situācija, kurā, lai gan atbilstoši Latvijā piemērojamajiem normatīvajiem aktiem darījums var tikt veikts, tas nevar tikt veikts, jo Lielbritānija piemērojusi stingrākas sankcijas nekā Eiropas Savienība (jānorāda, ka jurisdikcijas izvēle neatbrīvo Latvijas komersantu no Latvijā piemērojamo sankciju ievērošanas). Tāpat gadījumā, ja puses izvēlējušās valsts, saistībā ar kuras rīcību tiek piemērotas sankcijas, jurisdikciju, maz ticams, ka šīs valsts tiesas Latvijā piemērojamās sankcijas atzīs par pamatu nepildīt vai atkāpties no līguma.

Mūsu birojs ir izveidojis sankciju darba grupu, kas ik dienu konsultē klientus jautājumos par sankcijām un apkopo aktuālo informāciju par sankcijām, lai sniegtu kvalitatīvu juridisko palīdzību. Mūsu juristiem ir pieredze un klientiem sniedzam palīdzību gan “tradicionālos” sankciju jautājumos, piemēram, sankciju risku pārvaldīšanas procedūras izstrāde, sankciju skrīnings, sadarbības partneru izpēte; gan šobrīd aktuālos jautājumos, piemēram, darījuma samaksas piedziņa no sankcionētas personas par darījumiem, kas veikti pirms persona tika iekļauta sankciju sarakstos, atļauju saņemšana no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktu darījumu veikšanai, Amerikas Savienoto Valstu un Lielbritānijas sankciju ietekme uz darījumiem ar personām, kuras nav sankcionējusi Eiropas Savienība.

Apzinoties, ka sankciju jautājumi var būt ļoti komplicēti, aicinām Jūs jautājumos par sankcijām, sazināties ar mums, lai samazinātu Jūsu sankciju riskus. Jautājumus varat uzdot, rakstot uz e-pastu: latvia@tgsbaltic.com.