Vai Covid-19 vakcīnu, kad tā tiks izgudrota un laista tirgū, varēs ražot vairāki uzņēmumi vai tikai viens, šīs vakcīnas izgudrotājs?

20.05.2020 Vai Covid-19 vakcīnu, kad tā tiks izgudrota un laista tirgū, varēs ražot vairāki uzņēmumi vai tikai viens, šīs vakcīnas izgudrotājs?

Šī gada 26.aprīlī jau 20.reizi tika atzīmēta Pasaules Intelektuālā īpašuma diena! 

Mēs, TGS Baltic komanda, lai veicinātu sabiedrības izpratni par tādiem cilvēka radošās darbības augļiem kā preču zīmes, izgudrojumi, industriālie dizaini, ar autortiesībām aizsargājamie darbi, kā arī intelektuālā īpašuma radniecīgu jomu – IT, atbildējām uz cilvēku uzdotajiem jautājumiem!

Vai Covid-19 vakcīnu, kad tā tiks izgudrota un laista tirgū, varēs ražot vairāki uzņēmumi vai tikai viens, šīs vakcīnas izgudrotājs?

Atbild:

  • Zane Skļamina
    TGS Baltic zvērināta advokāta palīgs, kas specializējas tādās regulētajās nozarēs kā farmācija, veselības aprūpe un akcīzes preces. Zane ir atzīta Legal 500 juridiskajā katalogā, kā ‘’Rising Star’’ Intelektuālā īpašuma prakses grupā.

Farmācijas uzņēmumi vakcīnas parasti aizsargā ar patentu, kas ir intelektuālā īpašuma veids, kas paredzēts izgudrojumu ar praktisku pielietojumu, aizsardzībai. Reģistrējot patentu, īpašnieks iegūst ekskluzīvas tiesības uz konkrētu laika posmu noteikt kurš, kad, kur un vai vispār šo izgudrojumu varēs izmantot. Farmācijas uzņēmumi ļoti paļaujas uz patentu aizsardzību, jo tā ļauj atgūt apjomīgos ieguldījumus, kas veikti vakcīnas izstrādes procesā. Pēc patenta aizsardzības beigām, jebkurš var ražot un laist tirgū ekvivalentu versiju izgudrojumam, bet patenta aizsardzības laikā, patenta īpašnieks var izvēlēties būt vienīgais izplatītājs vai izsniegt licences un ļaut izgudrojumu izplatīt vairākiem uzņēmumiem.

Ņemot vērā, ka Covid-19 krīze ir ārkārtas apstākļi, kas atbilstoši TRIPS (Līgums par intelektuālā īpašuma tiesību aspektiem saistībā ar tirdzniecību) līgumam, tā dalībvalstīm (tai skaitā Eiropas Savienības dalībvalstīm) ļauj ārkārtas situācijas laikā uzlikt par pienākumu uzņēmumiem piešķirt tā saucamo “obligāto licenci” vai “piespiedu licenci”, kas dod tiesības jebkuram uzņēmumiem ražot Covid-19 vakcīnu, maksājot kompensāciju patenta īpašniekam, šādu vakcīnu, visticamāk, ražos un laidīs tirgū vairāki uzņēmumi.

Ja jums rodas jautājumi, lūdzu, sazināties ar savu kontaktpersonu TGS Baltic vai rakstiet uz:
  • Sandis Petrovičs - sandis.petrovics@tgsbaltic.com
  • Zane Skļamina - zane.sklamina@tgsbaltic.com