Vai drīkst izmantot internetā pieejamos līgumu paraugus nepārkāpjot intelektuālā īpašuma tiesības?

15.05.2020 Vai drīkst izmantot internetā pieejamos līgumu paraugus nepārkāpjot intelektuālā īpašuma tiesības?

Šī gada 26.aprīlī jau 20.reizi tika atzīmēta Pasaules Intelektuālā īpašuma diena! 

Mēs, TGS Baltic komanda, lai veicinātu sabiedrības izpratni par tādiem cilvēka radošās darbības augļiem kā preču zīmes, izgudrojumi, industriālie dizaini, ar autortiesībām aizsargājamie darbi, kā arī intelektuālā īpašuma radniecīgu jomu – IT, atbildējām uz cilvēku uzdotajiem jautājumiem!

Vai drīkst izmantot internetā pieejamos līgumu paraugus nepārkāpjot intelektuālā īpašuma tiesības?

Atbild:

  • Zane Skļamina
    TGS Baltic zvērināta advokāta palīgs, kas specializējas tādās regulētajās nozarēs kā farmācija, veselības aprūpe un akcīzes preces. Zane ir atzīta Legal 500 juridiskajā katalogā, kā ‘’Rising Star’’ Intelektuālā īpašuma prakses grupā.

Šādi dokumenti ir aizsargāti ar autortiesībām, bet ja autors līgumu paraugus darījis publiski pieejamus, norādot, ka izmantošana ir atļauta, šādus līguma paraugus var droši izmantot. Kas attiecas uz citādā veidā iegūtiem līgumu paraugiem vai gatavām līgumu redakcijām, kas nav publicētas plašākai publikai un izmantošanas atļauja nav norādīta, šādu paraugu izmantošanai ir jāsaņem autora atļauja.

Jāņem vērā, ka nav aizliegts “iedvesmoties” no dažāda veida līgumiem un uz šādu paraugu pamata izveidot savu versiju. Tomēr, ja bez atļaujas tiek izmantots līguma paraugs un izmainīta ir tikai faktiskā informācija - mainīti personu vārdi, datumi, kontaktinformācija un veiktas nebūtiskas līguma formas korekcijas – šādas izmaiņas netiek uzskatītas par oriģinalitātes un radošuma izpausmi, kas attiecīgi nozīmē, ka dokuments nevar tikt uzskatīts par pilnīgi citu intelektuālā īpašuma objektu un tiek pārkāptas līguma parauga autora autortiesības.

Ja jums rodas jautājumi, lūdzu, sazināties ar savu kontaktpersonu TGS Baltic vai rakstiet uz:
  • Sandis Petrovičs - sandis.petrovics@tgsbaltic.com
  • Zane Skļamina - zane.sklamina@tgsbaltic.com