Vai drīkst saimnieciskajā darbībā izmantot sabiedrībā pazīstamai preču zīmei identisku vai līdzīgu preču zīmi, ja šāda preču zīme tiek izmantota pavisam citā nozarē?

26.05.2020 Vai drīkst saimnieciskajā darbībā izmantot sabiedrībā pazīstamai preču zīmei identisku vai līdzīgu preču zīmi, ja šāda preču zīme tiek izmantota pavisam citā nozarē?

Šī gada 26.aprīlī jau 20.reizi tika atzīmēta Pasaules Intelektuālā īpašuma diena! 

Mēs, TGS Baltic komanda, lai veicinātu sabiedrības izpratni par tādiem cilvēka radošās darbības augļiem kā preču zīmes, izgudrojumi, industriālie dizaini, ar autortiesībām aizsargājamie darbi, kā arī intelektuālā īpašuma radniecīgu jomu – IT, atbildējām uz cilvēku uzdotajiem jautājumiem!

Vai drīkst saimnieciskajā darbībā izmantot sabiedrībā pazīstamai preču zīmei identisku vai līdzīgu preču zīmi, ja šāda preču zīme tiek izmantota pavisam citā nozarē?

Atbild:

  • Alīna Lepere
    TGS Baltic Juriste un Profesionāla patentpilnvarniece preču zīmju lietās, kas speciālizējas intelektuālā īpašuma tiesībās un komerctiesībās.

Preču zīmes mērķis ir nodrošināt, lai kādas personas preces/pakalpojumi tiktu atšķirti no citu personu precēm/pakalpojumiem. Līdz ar to, pirms uzsākt izmantot apzīmējumu saimnieciskajā darbībā, ieteicams vispirms pārbaudīt attiecīgā apzīmējuma (preču zīmes) izmantošanas pieļaujamību caur preču zīmes mērķa prizmu, t.i. izvērtēt vai tā palīdz atšķirt preces no citu personu precēm un nerada sajaukšanas iespēju. Lai pārbaudītu, vai kāds apzīmējums jau nav reģistrēts kā preču zīme, globālajā tīmeklī ir pieejamas dažādas preču zīmju datu bāzes, kurās jebkura persona var veikt meklējumus atkarībā no uzdotajiem kritērijiem, piemēram, pēc apzīmējuma vārdiskās daļas, precēm, attiecībā uz kurām ir veikta reģistrācija, darbības teritorijas u.c.

Vispārīgi tiek pieņemts, ka agrākās preču zīmes īpašnieka tiesību aizskārums tiek konstatēts, ja patērētāji konfliktējošas preču zīmes sajauc vai uztver kā savstarpēji saistītas dēļ šo preču zīmju identiskuma vai līdzības un to preču/pakalpojumu, attiecībā uz kuriem tās ir reģistrētas/izmantotas, identiskuma vai līdzības. Līdz ar to, ir iespējama situācija, kurā agrākas preču zīmes īpašnieka tiesību aizskārums netiek konstatēts, ja, piemēram, vēlākā preču zīme ir identiska vai ļoti līdzīga agrākai preču zīmei, bet ir reģistrēta vai tiek izmantota attiecībā uz atšķirīgu preču/pakalpojumu klāstu.

Tomēr, Latvijā plaši pazīstamās preču zīmes bauda paplašinātu aizsardzību un tās īpašnieka intereses tiek aizsargātas arī tādos gadījumos, kad preces/pakalpojumi, attiecībā uz kuriem vēlāka preču zīme ir reģistrēta/izmantota, nemaz nav identiski vai līdzīgi plaši pazīstamās preču zīmes precēm/pakalpojumiem. Turklāt, aizliegta ir ne tikai identiska vai līdzīga apzīmējuma izmantošana/reģistrācija, bet arī tāda apzīmējuma izmantošana, kurā ir sajaucami atveidota, imitēta, tulkota vai transliterēta plaši pazīstama preču zīme. Pie tam, plaši pazīstamajai preču zīmei pat nav jābūt reģistrētai, lai baudītu minēto paplašinātu aizsardzību.

Stājoties spēkā jaunajam Preču zīmju likumam, paplašināta aizsardzība tiek nodrošināta arī agrākajām preču zīmēm, kurām tiek pierādīta reputācija Latvijā. Šādu preču zīmju ar reputāciju īpašnieki var aizliegt vēlāko preču zīmju izmantošanu/reģistrāciju, ja konfliktējošas preču zīmes ir identiskas vai līdzīgas, bet to preces/pakalpojumi nemaz nav identiski vai līdzīgi, ar nosacījumu, ka vēlākās preču zīmes lietotājs bez pamatota iemesla varētu netaisnīgi gūt labumu no agrākas preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas, vai kaitēt tās atšķirtspējai vai reputācijai.

Ievērojot minēto, jāpatur prātā, ka darbības nozares atšķirīgums ne vienmēr garantē identiskās vai līdzīgas preču zīmes izmantošanas tiesiskumu. Katrā atsevišķā gadījumā preču zīmju konfliktu izšķirs tiesa vai Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas Padome, vadoties no dalībnieku iesniegtajiem pierādījumiem. Jāpiebilst, ka ņemot vērā Eiropas Savienības (ES) vienotā tirgus noteikumus un ES likumdošanas spēku, Latvijas teritorijā tiek aizsargātas ne tikai Latvijas preču zīmes, bet arī ES preču zīmes ar paplašinātu aizsardzību preču zīmēm ar reputāciju ES teritorijā.

Ja jums rodas jautājumi, lūdzu, sazināties ar savu kontaktpersonu TGS Baltic vai rakstiet uz:
  • Sandis Petrovičs - sandis.petrovics@tgsbaltic.com
  • Alīna Lepere - alina.lepere@tgsbaltic.com