Vai drīkst veikt lekcijas vai semināra audioierakstu izmantošanai personīgiem mērķiem – mācību procesa vajadzībām?

18.05.2020 Vai drīkst veikt lekcijas vai semināra audioierakstu izmantošanai personīgiem mērķiem – mācību procesa vajadzībām?

Šī gada 26.aprīlī jau 20.reizi tika atzīmēta Pasaules Intelektuālā īpašuma diena! 

Mēs, TGS Baltic komanda, lai veicinātu sabiedrības izpratni par tādiem cilvēka radošās darbības augļiem kā preču zīmes, izgudrojumi, industriālie dizaini, ar autortiesībām aizsargājamie darbi, kā arī intelektuālā īpašuma radniecīgu jomu – IT, atbildējām uz cilvēku uzdotajiem jautājumiem!

Vai drīkst veikt lekcijas vai semināra audioierakstu izmantošanai personīgiem mērķiem – mācību procesa vajadzībām?

Atbild:

  • Alīna Lepere
    TGS Baltic Juriste un Profesionāla patentpilnvarniece preču zīmju lietās, kas speciālizējas intelektuālā īpašuma tiesībās un komerctiesībās.

Lekcija tiek uzskatīta par autortiesību objektu un tiek aizsargāta kā autora literārais darbs. Turklāt, lekcijas kontekstā jāizšķir vairāki aizsargājamie objekti, proti, lekcijas saturs (lekcijā ietvertais informācijas apjoms) un lekcijas izpildījums (autora sniegts priekšnesums, publisks lasījums). Ir vērts arī pieminēt, ka lekcijas laikā pasniedzēja izdalāmie materiāli un rādītās prezentācijas arī ir autortiesību objekti, un to izmantošana ir pieļaujama tikai mācību mērķiem un saskaņā ar Autortiesību likuma noteikumiem.

Sakarā ar lekcijas izpildījumu jāatzīmē, ka gan izpildījums, gan tā fiksācija (t.sk. arī audioieraksts un videoieraksts) tiek aizsargāti kā blakustiesību objekti, kur pasniedzēja/lektora kā izpildītāja tiesības ir blakustiesības. Pasniedzējam kā lekcijas izpildītājam ir izņēmuma tiesības fiksēt viņa lekcijas izpildījumu audioieraksta formātā. Tādējādi, lekcijas jeb tās izpildījuma audioieraksta veikšanai (fiksācijai) ir jāsaņem lektora iepriekšējā piekrišana. Pretējā gadījumā, šāda audioieraksta veikšana var tikt uzskatīta par lektora blakustiesību pārkāpumu, no kā izriet lektora tiesības prasīt pārkāpuma izbeigšanu, kā arī zaudējumu atlīdzību un morālā kaitējuma kompensāciju.

Ja jums rodas jautājumi, lūdzu, sazināties ar savu kontaktpersonu TGS Baltic vai rakstiet uz:
  • Sandis Petrovičs - sandis.petrovics@tgsbaltic.com
  • Alīna Lepere - alina.lepere@tgsbaltic.com