Valsts atbalsts COVID-19 krīzes mazināšanai un citi jaunumi Latvijā

25.03.2020 Valsts atbalsts COVID-19 krīzes mazināšanai un citi jaunumi Latvijā

TGS Baltic piedāvā jaunāko informāciju par Covid-19 krīzes seku mazināšanai paredzēto pasākumu pieejamību un aktuālākajiem normatīvo aktu grozījumiem.

Vispārīgi 

Ministru kabinets ar 2020.gada 24. martā pieņēmto Rīkojumu nr. 119, kas groza Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", nosaka jaunus ierobežojumus:
 • brīvdienās un svētku dienās tiks slēgti visi tirdzniecības centri, izņemot pārtikas veikalus, aptiekas, optikas veikalus, dzīvnieku barības veikalus, higiēnas un saimniecības preču veikalus, kā arī būvniecības un dārzkopības preču veikalus;
 • tiks ierobežota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana;
 • uzņēmumiem primāri jānodrošina pārtikas, zāļu un pirmās nepieciešamības preču piegādes un to izejvielu piegāde vietējā tirgus vajadzībām;
 • zāļu vairumtirgotājiem ir aizliegts eksportēt zāles uz trešajām valstīm, kā arī veikt zāļu izvešanu uz EEZ valstīm, ja tās minētas ZVA tīmekļvietnē publicētajā sarakstā;
 • tiek pārtraukta sporta klubu darbība.

Rīkojums nr. 119 pieejams šeit, Rīkojuma nr. 103 "Par arkārtējās situācijas izsludināšanu", jaunākā redakcija pieejama šeit

Attālināta dalība dalībnieku (akcionāru) sapulcēs

Ņemot vērā, ārkārtas situācijas ieviesto pulcēšanos aizliegumu, pieņemti Komerclikuma grozījumi, kas ļauj sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) un akciju sabiedrību (AS) dalībniekiem (akcionāriem) (turpmāk – Dalībniekiem) piedalīties un balsot Dalībnieku sapulcēs attālināti.

Ir vairākas iespējas:
 1. Dalībnieka tiesības balsot pirms dalībnieku sapulces;
 2. Dalībnieka tiesības piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus;
 3. Dalībnieku e-sapulces.
Lasiet vairāk, TGS Baltic sagatavotajā materiālā.

Grozījumi Komerclikumā pieejami šeit
Aizdevumi un garantijas

Valsts attīstības finanšu institūcija ALTUM saimnieciskās darbības veicējiem piedāvā divu veidu finanšu instrumentus:
 
Apgrozāmo līdzekļu aizdevumu:
 • likviditātes atbalsts saimnieciskās darbības veicējiem atbalstāmajās nozarēs, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 krīze, likviditātes apjomu darbības nodrošināšanai turpmākajiem 12 mēnešiem;
 • Termiņš 1-3 gadi;
 • Kopējais aizdevums līdz 1 miljonam euro un nepārsniedz 25% no apgrozījuma 2019.gadā;
 • Aizdevumu iespējams saņemt, ja saimnieciskās darbības veicējam uz 31.12.2019. nav nodokļu parādu, maksājumu kavējumu, aizņēmums netiks novirzīts citu aizņēmumu refinansēšanai un pamatsummu maksājumiem, saistīto uzņēmumu parādu nomaksai, parādu maksājumiem, kas izveidojušies pirms 2020.gada marta un dividenžu izmaksai.
Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība šeit
 
Kredītu brīvdienu garantiju
 • saimnieciskās darbības veicējiem, MVU un lielajiem uzņēmumiem, kuriem Covid-19 izplatības dēļ radušās objektīvas grūtības veikt aizdevumu maksājumus bankās;
 • Finanšu pakalpojuma summa, ko sedz garantija, nepārsniedz 25% no 2019.gada kopējā apgrozījuma, bet maksimālā garantijas summa nepārsniedz 5 miljonus euro;
 • Termiņš līdz 6 gadiem finanšu līzinga un investīciju aizdevumu finanšu pakalpojumiem, termiņš līdz 3 gadiem – apgrozāmo līdzekļu finanšu pakalpojumiem;
 • Garantijas prēmija 0.5% (lielajiem uzņēmumiem sākot ar ceturto gadu, 1.25% gadā).
Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība šeit

Papildus informācija COVID-19 skartajiem uzņēmējiem un privātpersonām par finanšu pieejamības uzlabošanu šeit

 
Nozares, kurās būtiski pasliktinājusies situācija

Atbalstāmās nozares, kuras visvairāk skārusi Covid-19 krīze (saraksts var tikt papildināts):
 • Atbalstāmās nozares pēc NACE kodiem šeit

Dīkstāves pabalsti nodarbinātajiem 

Darba devēji, kuru pamatdarbība ir atbalstāmajās nozarēs, var pieteikties dīkstāves pabalstam, iesniedzot pabalsta iesniegumu VID līdz 2020.gada 25. aprīlim (un turpmāk līdz katra nākamā mēneša 25. datumam).

Lai uzzinātu vairāk par noteiktajiem kritērijiem darba devējiem un citām niansēm, 
lasiet TGS Baltic sagatavotajā materiālā.

Noteikumi par kārtību un apmēru kādā darbiniekam, kas tiek nodarbināts Covid-19 krīzes skartajā nozarē, piešķir dīkstāves pabalstu šeit
Kur vērsties papildus jautājumu gadījumā:
 • Informācija privātā sektora darba devējiem šeit
 • Informācija privātā sektora darba ņēmējiem šeit
 
Ja jums rodas jautājumi par šiem pasākumiem vai aktuālākajiem grozījumiem, to ietekmi uz jūsu biznesu kopumā, lūdzu, sazināties ar savu kontaktpersonu TGS Baltic vai rakstiet uz:
Andra Rubene - andra.rubene@tgsbaltic.com
Linda Štrause - linda.strause@tgsbaltic.com