Covid-19 | Juridiskie risinājumi Latvijā

15.03.2020 Covid-19 | Juridiskie risinājumi Latvijā

Iespējamo risku dēļ Saeima 2020. gada 13. martā apstiprināja Ministru kabineta pieņemto lēmumu un Latvijā tika izsludināta ārkārtēja situācija līdz 2020. gada 14. aprīlim saistībā ar koronavīrusa (COVID-19) straujo izplatīšanos Eiropā un arī pie mums Latvijā.

Vīruss ietekmē ne tikai cilvēku dzīvi, bet kaitē arī Latvijas uzņēmumu saistību izpildei, tostarp no darba attiecībām izrietošās, kā arī pasaules ekonomikai kopumā.

TGS Baltic palīdz klientiem rast labākos risinājumus, lai samazinātu ārkārtas stāvokļa ietekmi uz biznesu šajos apstākļos. Mūsu biroji visās trīs Baltijas valstīs dalās ar pieredzi, lai spētu palīdzēt visiem mūsu klientiem un rast katram piemērotus risinājumus. 


Ņemot vērā to, ka darba devējam cita starpā ir pienākums nodrošināt taisnīgus un drošus darba apstākļus, kas nav kaitīgi darbinieku veselībai, un arī darbiniekiem ir jāatturas no darbībām, kas apdraud darbinieka vai citu personu dzīvību, veselību vai īpašumu, šajā ārkārtas situācijā drošas darba vides un sabiedrības interesēs ļoti svarīga ir pušu savstarpēja sapratne un sadarbība.
Darba devējiem un darba ņēmējiem Latvijā rodas arvien vairāk jautājumu, kuriem būtu jāpievērš uzmanība šajā ārkārtas situācijā.

TGS Baltic sniedz atbildes uz dažiem izplatītiem darba devēju jautājumiem:

  • darba devējam ir tiesības izdot rīkojumu darbiniekam veikt veselības pārbaudi (sedzot izdevumus), ja ir pamatotas aizdomas;
  • darbinieks nedrīkst atteikties ierasties darbā, ja tam nav attaisnojoša iemesla, piem., īslaicīga darbnespēja; “pašizolācijas periods”, ko noteicis ārsts (izsniegta darbnespējas lapa) vai cits iemesls;
  • darba devējam ir tiesības atstādināt darbinieku no darba tikai tad, ja darbinieka neatstādināšana no darba var kaitēt viņa vai citu personu veselībai vai drošībai, piem., darbinieks atsakās izpildīt rīkojumu veikt veselības pārbaudi;
  • ja darba devējs ir spiests apturēt savu darbību, t.i., dīkstāve, darba devējam ir pienākums izmaksāt atlīdzību darbiniekiem par šo periodu. Lai gan katra situācija būs individuāla un atšķirīga, atsevišķos gadījumos būs nepieciešams pieņemt lēmumus par darbinieku skaita samazināšanu vai pat uzņēmumu darbības pārtraukšanu;
  • dīkstāves laikā darba devējam ir tiesības norīkot darbinieku veikt darbu, kas nav paredzēts darba līgumā (nepārsniedzot 2 mēnešus);
  • ārkārtas situācijas laikā, lai nodrošinātu drošu darbinieku ikdienu, puses var savstarpēji vienoties par nepieciešamajām pagaidu izmaiņām darba attiecībās, piem., darbs no mājām, papildus apmaksāts vai neapmaksāts atvaļinājums, nepilnu darba laiku un citas izmaiņas.

Šajā ārkārtas situācijas periodā mēs iesakām komunicēt ar darbiniekiem un vienoties par abpusēji izdevīgumiem nodarbinātības nosacījumiem un sekot līdzi vispārējām attiecīgo iestāžu un amatpersonu norādēm.
Vienlaikus iesakām arī atkārtoti izskatīt esošos sadarbības līgumus ar biznesa partneriem, izvērtēt  to nosacījumus un pušu tiesības un pienākumus šajā ārkārtas situācijā.

TGS Baltic komanda ir gatava palīdzēt Jums un dalīties ar mūsu pieredzi, lai spētu atrast efektīvus risinājumus, lai arī Jūsu bizness spētu pielāgoties pašreizējiem apstākļiem un ierobežojumiem Latvijā. 


Ja Jums ir radušies jautājumi sakarā ar COVID-19 ierobežojumiem Latvijā, to ietekmi uz darba attiecībām vai Jūsu uzņēmējdarbību kopumā, lūdzu sazinieties ar jūsu kontaktpersonu TGS Baltic komandā vai: 

Andra Rubene

andra.rubene@tgsbaltic.com

Toms Tīdemanis

toms.tidemanis@tgsbaltic.com