Ginta Valtere pievienojas TGS Baltic komandai

10.12.2018 Ginta Valtere pievienojas TGS Baltic komandai

TGS Baltic komandai ir pievienojusies pieredzējusi publisko iepirkumu un administratīvo tiesību speciāliste, juriste - Ginta Valtere

Ginta ir juriste ar vairāk nekā 7 gadu pieredzi, kas iegūta, strādājot Iepirkumu uzraudzības birojā un Administratīvajā rajona tiesā. Savā praksē Ginta veiksmīgi risinājusi tādus publisko iepirkumu problēmjautājumus kā nepamatoti lētu piedāvājumu konstatēšana, tehnisko piedāvājumu un kvalifikācijas atbilstības pierādīšana, iepirkuma procedūru apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšanā un guvusi pieredzi būvdarbu, IT, medicīnas, transporta, atkritumu apsaimniekošanas, apdrošināšanas un citu nozaru iepirkumos. 

Ginta kopā ar TGS Baltic komandu Jums palīdzēs visos ar publiskajiem iepirkumiem saistītos jautājumos jebkurā iepirkuma stadijā, neatkarīgi no tā, vai palīdzība nepieciešama saistībā ar iepirkuma organizēšanu, dalību iepirkumā, iebildumu izteikšanu pret iepirkumā izvirzītajām prasībām vai iepirkuma rezultātu apstrīdēšanu. 

TGS Baltic ir ļoti pieredzējis, kompetents un atzīts augstākā līmeņa juridisko pakalpojumu sniedzējs publisko iepirkumu un administratīvo tiesību prakses jomās. Gintas pievienošanās TGS Baltic turpinās paplašināt un attīstīt TGS Baltic spīdošo sniegumu šajās prakses jomās.