Maksuauditid ja -vaidlused

„See Balti õigusbüroo on aktiivselt esindanud kliente vaidlustes riigiorganitega”. […] Vaatlejatele avaldavad eriti muljet tugevad argumendid, mida meeskond kohtus ja võimuorganite vastu esitab.“ (Chambers Europe)

Meie advokaadid hoiavad kliente kursis maksuregulatsiooniga, pakuvad strateegilist õigusabi ning kaitsevad nende seisukohti maksuorganite ees. Büroo on tugev kohtuvaidluste ja vaidluste lahendamise valdkonnas.

  • „TGS Balticul on suurepärane maine kõigis maksuõigusega seotud valdkondades. Büroo tegeleb maksuvaidlustega ning aitab kliente tehinguid puudutavates maksuküsimustes”. (Legal 500)
  • Meeskonna eeliseks on büroo kahe advokaadi varasem kogemus maksuasutuses.

Peamised kontaktisikud

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

  • maksude planeerimine, maksuauditid, õigusauditid
  • läbirääkimised ja vaidlused maksuasutustega
  • töötajate hüvitissüsteemid, kinnipidamised, käibemaks
  • paralleelne maksuaudit ühendamis- ja ülevõtmistehingute käigus
  • tehingud kapitaliturgudel, investeeringute struktureerimine
  • ülepiirilised finantsteenused
  • topeltmaksustamise vältimise lepingud
  • probleemsete varade restruktureerimine