Kasulik

18
11 / 18

Kas 4,34-miljardiline trahv Google’ile on hipsterite konkurentsiõiguse ilming?

Konkurentsiõiguse ringkondades räägitakse hipster antitrust’i ehk hipsterite konkurentsiõiguse liikumisest. Selle põhipostulaadiks on, et suurkorporatsioonide mõjuvõimu tuleb piirata ja selle nimel peaks konkurentsiõigus lähtuma tarbijate heaolu kõrval ka sotsiaalse võrdsuse tagamise kaalutlustest. Kuigi see liikumine ei ole leidnud laiemat heakskiitu, tekib Euroopa Komisjoni hiljutist Google’ile määratud 4,34-miljardilist trahvi arvestades siiski küsimus, kas ka komisjon võib olla mõjutatud n-ö hipsterlikest kaalutlustest.

18
11 / 18

Konkurentsijuhend kui tänapäevases ettevõttes vajalik dokument

Praktikas tuleb sageli ette olukordi, kus konkurentsiõigust rikutakse ilma seda endale teadvustamata ja rikkumise olemasolu ilmneb ettevõttele alles siis, kui Konkurentsiamet on algatanud menetluse. Konkurentsiõiguse rikkumised mõjutavad ettevõtte finantsolukorda ja mainet märkimisväärselt. Seepärast on soovitatav igas ettevõttes astuda samme selleks, et mitte ennast juhuslikult avastada konkurentsiõiguse rikkumise osalisena.

18
11 / 18

3 konkurentsiõiguslikku ohukohta omandamistehingute puhul

Äriühingu või ettevõtte omandamistehingu kavandajale on tavaliselt teada, et tuleb kontrollida, kas tehingule võib olla vaja Konkurentsiameti luba. Kuid konkurentsiõiguslikke ohte, mida on vaja selliste tehingute juures silmas pidada, on veel ning need võivad olla üllatuseks ka kogenumale tehinguosalisele. Artikli eesmärk ongi juhtida tähelepanu peamistele konkurentsiõigusega seotud riskidele ja pakkuda välja lahendusi, kuidas neid maandada.

18
11 / 18

Digiajastu väljakutsed edasimüügihinna piirangutega võitlemisel

Tänavu suvel teatas Euroopa Komisjon, et on oma nelja eraldiseisva otsusega trahvinud elektroonikatootjaid Asus, Denon & Marantz, Philips ja Pioneer kokku 111 miljoni euroga edasimüügihinna kindlaksmääramise eest. Otsused olid märkimisväärsed, sest need olid esimesed edasimüügihinna piirangute kaasused 15 aasta jooksul, mille kohta Euroopa Komisjon on teinud otsuse.

18
11 / 18

Mida toob kaasa geobloki määrus?

Detsembris hakkab kehtima geoblokeeringu ehk lühidalt geobloki määrus, mis toob kaasa uusi reegleid kaubandussektori ettevõtetele ja laiendab mõnevõrra tarbijate õigusi kaupade ja teenuste ostmisel väljastpoolt oma koduriiki.

21
05 / 18

Kas Euroopa Komisjoni riigiabi otsuse vaidlustamise õigus on väheste privileeg?

Kui paistab, et mõni turul tegutsev konkurent on saanud ebaseaduslikku riigiabi, siis on võimalik pöörduda kaebusega Euroopa Komisjoni poole. Nende isikute ring, kes saavad riigiabi esmase kaebuse esitada, on võrdlemisi lai. Luba esitada esialgne kaebus on antud liikmesriikidele, füüsilistele isikutele ja ettevõtjatele või ettevõtjate ühendustele, kelle huve võib abi andmine mõjutada (nt konkureerivad ettevõtjad ja erialaliidud). Kui komisjon peaks peale oma esialgset menetlust leidma, et tegu ei ole ebaseadusliku riigiabiga, on võimalik esitada apellatsioonkaebus Euroopa Kohtusse juba märksa piiratumal isikute ringil. Siiski võivad Euroopa Liidu Üldkohtu hiljutise lahendi T-108/16 valguses jala ukse vahele saada ka konkurendid.

/10