Tehingud ja tunnustus

Vahekohtuvaidlused Vene gaasigigandiga Gazprom

Tark Grunte Sutkienė koos teiste nõustajaga esindab Leedu Vabariigi energiaministeeriumi Stockholmi Kaubanduskoja vahekohtus OAO Gazprom vastu algatatud vaidluses, mis on seotud OAO Gazprom poolt Leedu Vabariigi suhtes rakendatava ebaõiglase maagaasi hinnaga. Kaasus on Leedu Vabariigi jaoks olulise tähtsusega vaidluse iseloomu ja vaidlusaluse summa (1,29 miljardit eurot) tõttu.

Lietuvos Dujose äritegevusega seotud uurimine

Tark Grunte Sutkienė esindas Leedu energiaministeeriumi kõigis kohtuastmetes vaidluses, mis puudutas gaasihindu, mida Gazpromi kontrolli all olev riiklik gaasiettevõtja Lietuvos Dujos rakendas gaasi müümisel Leetu.

PKN Orleni Leedu tütarettevõtja jätkuv esindamine maatükkide ja ehitiste omandamisel äritegevuse arendamiseks

Tark Grunte Sutkienė on nõustanud Ventus-Naftat ja selle aktsionäri PKN ORLEN-i arvukates kinnisvaraga seotud küsimustes seoses kliendi tanklavõrgu laiendamisega Leedus. Klienti abistati uute tanklate ehitamisel, sh maa omandamise ja regulatsiooniga seotud küsimustes, ning ohtlike objektide (nt tankla elamupiirkonna läheduses) rajamisel.

LOTOS-e naftamaardla uuringud

Tark Grunte Sutkienė on nõustanud ühe Poola suurema äriühingu Grupa LOTOS S.A. Leedu tütarettevõtjat AB LOTOS Geonafta territoriaalse planeerimise küsimustes seoses uue naftamaardla uurimisprojektiga Leedus. AB LOTOS Geonafta tegeleb toornafta kaevandamise ja töötlemisega ning naftatoodete hulgi- ja jaemüügiga.

Tuumakütuse hoidlate dekomisjoneerimine

Tark Grunte Sutkienė nõustas Ignalina tuumaelektrijaama seoses selle sulgemisprotsessiga, mille maksumuseks hinnati 2,9 miljardit eurot. Büroo esindas klienti kõrgeima taseme läbirääkimistel Ignalina tuumaelektrijaama, töövõtjate, Euroopa Komisjoni ja tuumajaama sulgemise toetusfondi administreerija EBRD vahel.

Naftatoodete käibemaksu ja aktsiisiga maksustamisega seotud vaidlus

Tark Grunte Sutkienė nõustas ühte Leedu suuremat naftatoodetega kauplevat äriühingut seoses maksuameti poolt esitatud üle 4,3 miljoni eurose maksu (aktsiisi ja käibemaksu) nõudega.

/4