Tehingud ja tunnustus

AB Ūkio Bankas varade müük

Ühe Leedu suurema panga AB Ukio bankas suhtes algatati 2013. aasta veebruaris seoses likviidsusprobleemidega pankrotimenetlus.

Pangagarantii LNG Terminali ehitamiseks

Tark Grunte Sutkienė nõustas AB-d Klaipedos Nafta seoses 50 000 000 USA dollarilise esimesel nõudmisel sissenõutava pangagarantii andmisega, et tagada AB Klaipedos Nafta kohustusi, mis tulenevad veeldatud maagasi terminali ehitamisega seoses sõlmitud prahtimislepingust (ujuvlao üürimine).

Laenuleping Euroopa Investeerimispangaga veeldatud maagaasi terminali arendamiseks

Tark Grunte Sutkienė tegutses AB Klaipedos Nafta õigusnõustajana 87 000 000 eurose laenu võtmisel Euroopa Investeerimispangalt, et finantseerida 50% veeldatud maagasi terminali arenduskuludest. Büroo nõustas AB-d Klaipedos Nafta ka riigigarantii saamisel, et tagada oma projektiga seotud kohustusi.

Nn hea panga eraldamine Ūkio pangast ja selle üleandmine Šiaulių pangale

Tark Grunte Sutkienė nõustas riiklikku hoiuste ja investeeringute kindlustusfondi seoses pankrotistunud AB Ūkio bankas varade, õiguste ja kohustuste üleandmisega AB-le Šiaulių bankas.

SEB panga nõustamine uue büroopinna üürimisel

Tark Grunte Sutkienė nõustas Leedu suurimat kommertspanka SEB kõigis üle 16 000 m2 büroopinna üürimisega seotud küsimustes. Tehingu eel peeti läbirääkimisi kahe üürileandjaga ning koostati üürileping, mis sisaldas hulgaliselt keerukaid tingimusi seoses kliendi tegevuse kavandatava laiendamisega Leedus ning selleks vajaliku üüripinnaga.

CNA Insurance Company Ltd esindamine

Tark Grunte Sutkienė esindas Ühendkuningriigi kindlustusseltsi CNA Insurance Company Ltd õigussuhtetes vedajaga, keda kahtlustati, et ta on süüdi veose kaotsiminekus (haagise varguses), kuna ta ei rakendanud oma tegevuses nõutavat ülimat hoolikust.

/4