Tehingud ja tunnustus

LOTOS-e naftamaardla uuringud

Tark Grunte Sutkienė on nõustanud ühe Poola suurema äriühingu Grupa LOTOS S.A. Leedu tütarettevõtjat AB LOTOS Geonafta territoriaalse planeerimise küsimustes seoses uue naftamaardla uurimisprojektiga Leedus. AB LOTOS Geonafta tegeleb toornafta kaevandamise ja töötlemisega ning naftatoodete hulgi- ja jaemüügiga.

Ühe Leedu suurema ja olulisema energiaprojekti – veeldatud maagaasi projekti elluviimine

Tark Grunte Sutkienė oli AB Klaipedos Nafta peamine õigusnõustaja 700 miljoni eurose maksumusega veeldatud maagaasi terminali ning mereinfrastruktuuri ja gaasitoru arendusprojektis, mis kokku kujutasid endast kõigi aegade ulatuslikumat strateegiliste investeeringute projekti Leedus.

Leedu Keskkonnaministeeriumi alla kuuluva Vilniuse piirkondliku keskkonnakaitseameti ametnike algatatud vaidlused

TGS Baltic esindas UAB Golf Development juhatust paljudes haldus-, tsiviil- ja kriminaalasjades.