Tehingud ja tunnustus

PKN Orleni Leedu tütarettevõtja jätkuv esindamine maatükkide ja ehitiste omandamisel äritegevuse arendamiseks

Tark Grunte Sutkienė on nõustanud Ventus-Naftat ja selle aktsionäri PKN ORLEN-i arvukates kinnisvaraga seotud küsimustes seoses kliendi tanklavõrgu laiendamisega Leedus. Klienti abistati uute tanklate ehitamisel, sh maa omandamise ja regulatsiooniga seotud küsimustes, ning ohtlike objektide (nt tankla elamupiirkonna läheduses) rajamisel.

Investeering uutesse ruumidesse Žalgirio hallis

Tark Grunte Sutkienė nõustas Leedu suurimat spordiklubiketti IMPULS LT Leedu suurimas mitmeotstarbelises sisehallis Kaunas Žalgirio Arena ruumide omandamisel ja sisseseadmisel.

LOTOS-e naftamaardla uuringud

Tark Grunte Sutkienė on nõustanud ühe Poola suurema äriühingu Grupa LOTOS S.A. Leedu tütarettevõtjat AB LOTOS Geonafta territoriaalse planeerimise küsimustes seoses uue naftamaardla uurimisprojektiga Leedus. AB LOTOS Geonafta tegeleb toornafta kaevandamise ja töötlemisega ning naftatoodete hulgi- ja jaemüügiga.

Tuumakütuse hoidlate dekomisjoneerimine

Tark Grunte Sutkienė nõustas Ignalina tuumaelektrijaama seoses selle sulgemisprotsessiga, mille maksumuseks hinnati 2,9 miljardit eurot. Büroo esindas klienti kõrgeima taseme läbirääkimistel Ignalina tuumaelektrijaama, töövõtjate, Euroopa Komisjoni ja tuumajaama sulgemise toetusfondi administreerija EBRD vahel.

Nõustamine suure riigile kuuluva logistikakeskuse ehituses ja käitamises osalemisel

Tark Grunte Sutkienė nõustas äriühingut VPA Real Estate ühe Klaipeda meresadama piirkonna suurema logistikakeskuse arendusprojektis.

Euroopa raudteeprojektiga RAIL BALTICA seotud seadusemuudatused

TGS Baltic nõustas Leedu raudtee-ettevõtjat AB Lietuvos Geležinkeliai ning töötas kliendi palvel välja 1,5 miljardi eurose RAIL BALTICA projekti läbiviimiseks vajalike õigusaktide eelnõud. RAIL BALTICA projekti abil kavatsetakse luua raudteeühendus Soome, Balti riikide ja Poola vahel ning parandada rongiühendust Euroopaga.

/3