Investeering kõrgtehnoloogiliste laseritega tegelevasse idufirmasse

Tark Grunte Sutkienė nõustas erakapitalifondi LitCapital I selle investeeringute portfelli laiendamisel kõrgtehnoloogiat rakendava idufirmaga UAB Brolis Semiconductors.

LitCapital I fond asutati JEREMIE algatuse raames koostöös Euroopa Investeerimisfondiga ning selle eesmärgiks on investeerida Leedu erakapitalil põhinevate äriühingute laiendamisse.

Tehing oli seotud Brolis Semiconductorsi poolt välja töötatud ainulaadse tehnoloogiaga, mis viis läbimurdeni pooljuhtide ja laserdioodide arendamisel. Äriühing plaanib tehnoloogiat veelgi täiustada ja optimeerida, et muuta see korratavaks ja usaldusväärseks, mis võimaldab selle äriotstarbelist kasutamist. Brolis Semiconductors UAB on juba pälvinud mitme USA ja Euroopa kõrgetehnoloogiafirma tähelepanu ning nimetatud firmad on väljendanud tõsist huvi nende toodete ostmise vastu. Äriühingut peetakse näiteks Leedu teaduspotentsiaali eduka rakendamise kohta.