LOTOS-e naftamaardla uuringud

Tark Grunte Sutkienė on nõustanud ühe Poola suurema äriühingu Grupa LOTOS S.A. Leedu tütarettevõtjat AB LOTOS Geonafta territoriaalse planeerimise küsimustes seoses uue naftamaardla uurimisprojektiga Leedus. AB LOTOS Geonafta tegeleb toornafta kaevandamise ja töötlemisega ning naftatoodete hulgi- ja jaemüügiga.

Büroo kui AB LOTOS Geonafta peamine õigusnõustaja nõustas klienti projektiga seotud territoriaalse planeerimise küsimustes, esindades sealhulgas äriühingut edukalt kohtuasjades, kus projekti elluviimise võimaldamiseks vajalikud territoriaalse planeerimise protseduurid vaidlustati.